17-09-13

ProRail en gemeente Bunnik werken samen aan Spoorkruisingen Bunnik

Autotunnel gezien vanaf Provincialeweg
Fiets-voetgangerstunnel vanaf Runnenburg
Autotunnel gezien vanaf A12

ProRail en de gemeente Bunnik werken samen aan het project Spoorkruisingen Bunnik. Met het project wordt een aanzienlijke verbetering van de veiligheid voor trein- en wegverkeer bereikt. Daarom wordt de overweg vervangen door twee ongelijkvloerse kruisingen onder het spoor door; een autotunnel ten westen van het station en een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers onder de perrons door. Nadat beide onderdoorgangen in gebruik zijn genomen, wordt de overweg opgeheven. Hierdoor komt er geen doorgaand verkeer meer op de Runnenburg en de Groeneweg en kan het auto- en fietsverkeer rondom het station Bunnik ook beter doorstromen. De onderdoorgang voor fietsers en voetgangers krijgt trappen en liften naar de perrons. Aan de zuidzijde van het station komt een extra fietsenstalling en een Kiss&Ride plaats.

ProRail gaat het project in twee delen aanbesteden. Als eerste wordt de autotunnel aanbesteed. In de tweede fase komt de onderdoorgang voor fietsers en voetgangers aan bod. Bij de aanleg van beide onderdoorgangen streeft ProRail ernaar om zoveel mogelijk duurzaam te bouwen.

Start werkzaamheden

Dit najaar starten kabelexploitanten, op verzoek van ProRail, met het verleggen van kabels en leidingen rond het station en langs de Provincialeweg. Dit is nodig omdat deze bij de bouw in de weg liggen. Deze werkzaamheden duren tot eind van dit jaar. In dezelfde periode gaat ProRail ook aan de slag met de aanbestedingsprocedure voor de autotunnel. In de eerste helft van 2014 moet het definitieve ontwerp voor de autotunnel klaar zijn. De bouw van de autotunnel start naar verwachting in september 2014. De planning is dat de autotunnel in januari 2016 klaar is en er auto’s doorheen kunnen rijden. Vanaf dat moment zal de overweg Groeneweg voor het gemotoriseerde verkeer worden afgesloten.

Aantal parkeerplaatsen blijft gelijk

Zowel tijdens de uitvoering als in de eindfase blijft het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de stationsomgeving gelijk. Misschien dat het nodig zal zijn om tijdens de bouw van de onderdoorgang voor fietsers en voetgangers op en rondom het groene voorplein tijdelijke parkeerplaatsen aan te leggen. Na afloop van de bouwwerkzaamheden zal het voorplein weer in oude staat worden teruggebracht.

Aansluiting op de N411

De Baan van Fectio wordt in noordwestelijke richting verlengd. De Baan kruist dan de oprit naar de A12 die door de provincie Utrecht wordt aangelegd, en gaat vervolgens onder het spoor door. Daarna sluit de Baan aan op de Provinciale weg N411. Zo kan het autoverkeer goed doorstromen. Langs de Baan van Fectio, direct ten oosten van de kruising met de Groeneweg, komen bushaltes.

Op de hoogte

Gemeente en ProRail vinden communicatie met de omgeving belangrijk. We houden belanghebbenden op de hoogte over de aanleg van de spoorkruisingen. Dit doen we door actuele informatie over de spoorkruisingen te plaatsen op onze website en in de kranten en door informatieavonden te organiseren. Op de website van ProRail is ook informatie te vinden over de spoorkruisingen in Bunnik, waaronder binnenkort een lijst met een aantal vragen met antwoorden.

Samenwerking

ProRail verbetert de veiligheid op de spoorlijn Utrecht-Arnhem in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eén van de maatregelen is de bouw van de twee ongelijkvloerse kruisingen in Bunnik. Voor de aanleg van de spoorkruisingen werkt ProRail samen met de gemeente Bunnik, de provincie Utrecht en Bestuur regio Utrecht.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten