Subsidies voor instellingen en inwoners Bunnik

  • Instellingen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die van belang zijn voor de gemeente en/of de inwoners. Subsidies worden verstrekt op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Bunnik 2017 en de Subsidieregeling gemeente Bunnik 2017. Naar subsidie aanvragen
  • Inwoners kunnen subsidie ontvangen voor initiatieven die de samenleving duurzaam versterken. Het gaat daarbij altijd om financiering van de opstartfase, niet van activiteiten. De tegemoetkoming in de kosten bedraagt maximaal € 5.000,- per initiatief. Bekijk meer informatie over het Bunnik Aan Zet Fonds.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten