Introductie van de regionale Functionarissen voor de gegevensbescherming (J.P.F. Nieuwenhuizen en vacature)

Introductie van de regionale Functionarissen voor de gegevensbescherming

Privacy is een recht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. Het gaat om de bescherming van persoonsgegevens, het eigen lichaam, van bezit, het persoonlijk leven en het recht om vertrouwelijk te communiceren. Privacy betekent dat iemand dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar weet van heeft, inbreuk op maakt of een corrigerende invloed op uitoefent. Kortom, privacy is een ruim begrip.

Wat doen wij?

In de regio Zuidoost-Utrecht zorgen wij ervoor dat de privacyrechten van burgers en medewerkers worden beschermd bij de verwerking ervan bij de gemeente. Dit doen we in Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Deze vijf organisaties verwerken allemaal enorm veel persoonsgegevens om uitvoering te geven aan wetten en regels. Tegelijkertijd worden veel persoonsgegevens gebruikt bij bijvoorbeeld het verstrekken van subsidies, vergunningen en zorgmiddelen. Daarnaast zijn er intern veel persoonsgegevens in omloop om het salaris uit te betalen, de personeelsadministratie op orde te houden of om nieuwe mensen aan te nemen.

Wij waken over juist en veilig gebruik van deze gegevens bij alle relevante verwerkingen en worden daarbij geholpen door de wet (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming). Wij zijn allebei Functionaris voor de gegevensbescherming.

Hoe doen wij dat?

Als Functionaris voor de gegevensbescherming houden wij toezicht op de toepassing en naleving van de wet. Daarnaast adviseren wij over de toepassing van de wet binnen de organisatie en zorgen ervoor dat er nagedacht is over privacybeleid. Om dit mogelijk te maken, is een openbaar register van alle verwerkingen essentieel. Ook het maken van goede afspraken met anderen zorgt ervoor dat de gemeente steeds zorgvuldiger omgaat met de privacy van burgers. Een burger die zijn persoonsgegevens wil inzien, geven we een volledig overzicht mee en periodiek laten we het bestuur zien hoe privacybewust de gemeente is. Dit doen we niet alleen. We zorgen ervoor dat een team bezig is met de bescherming van persoonsgegevens.

Vragen over privacy

Wij zijn het aanspreekpunt voor alle zaken die de bescherming en het recht van de persoonlijke levenssfeer aangaan. Alle betrokkenen (burgers, klanten, medewerkers) van wie persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen bij ons terecht voor informatie over de verwerking van gegevens.

Momenteel beschikt de regio over één Functionaris gegevensbescherming; de heer J.P.F. Nieuwenhuizen. De andere functie is vacant.       

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten