Odijk, appartementen aan de Singel (nabij Zeisterweg en Barbeellaan)

Locatie

Ten zuidwesten van de Singel in Odijk ligt een braakliggend perceel grond. Het perceel grond ligt tussen de Zeisterweg en de Barbeellaan. Tot 2017 waren op dit perceel volkstuintjes aanwezig en in gebruik. Sinds die tijd ligt het perceel braak.

Het project

Een ontwikkelende initiatiefnemer heeft deze locatie gekocht van de eigenaar en wil een nieuwbouwplan realiseren. Door deze initiatiefnemer is een vooroverlegplan ingediend waarin het realiseren van 15 appartementen (in twee lagen met een kap) met bijbehorende parkeergelegenheid wordt voorgesteld. Een vooroverlegplan is een voorlopig plan dat nog aangepast gaat worden.

Het is de bedoeling dat 30% van het woningaantal sociale huur wordt en dat een woningbouwcorporatie de verhuurder gaat worden van de sociale huurwoningen die in dit project worden gebouwd. Het college van B&W heeft ingestemd met het vooroverlegplan en heeft de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

Wie zijn erbij betrokken?

Om een nieuwbouw op deze locatie mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan te worden gewijzigd. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor planvorming en voor het opstellen van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. De gemeente heeft een toetsende en faciliterende rol bij het toetsen van deze plannen en het doorlopen van de procedure van het bestemmingsplan.

Het vooroverlegplan is al een keer in welstand besproken. De gemeente heeft een stedenbouwkundig kader op laten stellen voor deze locatie.

Wat wordt er gebouwd?

Het vooroverlegplan bestaat uit 15 appartementen in twee lagen met een kap. Op het eigen perceel worden parkeerplaatsen aangelegd om in de parkeerbehoefte te voorzien.

Planning

Voor de uitwerking van de plannen worden eerst kaders opgesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de eerder genoemde stedenbouwkundige kaders. Deze kaders worden naar verwachting in maart 2020 in het Open Huis besproken. Vervolgens  worden ze in de gemeenteraad besproken en volgt besluitvorming door de raad.  

Belangrijke documenten

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten