Odijk, Rozelaar

Op de locatie tussen de Zeisterweg, Rozelaar en de Korenbloem in Odijk is een woonbestemming met bouwmogelijkheden aanwezig voor drie woningen.  

Vanwege de grote vraag naar betaalbare huurwoningen heeft LEKSTEDEwonen een plan opgesteld om binnen de aanwezige bouwmogelijkheden op deze locatie 12 sociale huurappartementen te realiseren. Er moet nog een planologische procedure worden doorlopen om af te wijken van het toegestane aantal woningen.

Wilt u meer weten over het project, kijk dan op de projectpagina van de ontwikkelaar. Daar staat ook het laatste nieuws gepubliceerd. Klik op deze link 

De laatste nieuwsbrief van de ontwikkelaar staat hier