Odijk, Rozelaar

Op de locatie tussen de Zeisterweg, Rozelaar en de Korenbloem in Odijk is een woonbestemming met bouwmogelijkheden aanwezig voor drie woningen.  

12 sociale huurappartementen**

Vanwege de grote vraag naar betaalbare huurwoningen heeft LEKSTEDEwonen een plan opgesteld om binnen de aanwezige bouwmogelijkheden op deze locatie 12 sociale huurappartementen te realiseren. 

Inloopbijeenkomst op 3 juni 2019

Op maandagavond 3 juni 2019 is er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Bunnik (route). Deze bijeenkomst gaat 18.00 uur van start en duurt tot ongeveer 19.30 uur. Tijdens de bijeenkomst geeft LEKSTEDEwonen meer informatie over het laatste schetsontwerp.

 

Ad ** Er moet nog een planologische procedure worden doorlopen om af te wijken van het toegestane aantal woningen.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten