Odijk, Rozelaar

Op de locatie tussen de Zeisterweg, Rozelaar en de Korenbloem in Odijk is een woonbestemming met bouwmogelijkheden aanwezig voor drie woningen.  

Vanwege de grote vraag naar betaalbare huurwoningen heeft LEKSTEDEwonen een plan opgesteld om binnen de aanwezige bouwmogelijkheden op deze locatie 12 sociale huurappartementen te realiseren. Er moet nog een planologische procedure worden doorlopen om af te wijken van het toegestane aantal woningen.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten