Project Oude Haven, Odijk

GBV vastgoed en acquisitie heeft een stedenbouwkundig plan laten ontwikkelen om het verouderde leegstaande kantoorterrein aan de Oude Haven te transformeren in een mooie en eigentijdse woonwijk.

15 koopwoningen, 6 huurappartementen
Het plan voorziet in drie noord-zuid gerichte ‘bouwstroken’ met vijftien grondgebonden woningen en zes sociale huurappartementen.

Bestemmingsplan ‘Oude Haven Odijk’ onherroepelijk 
De gemeenteraad van Bunnik heeft het bestemmingsplan op 7 maart 2019 vastgesteld. Vervolgens heeft het vastgestelde plan zes weken ter inzage gelegen in verband met de beroepstermijn bij de Raad van State. Omdat niemand beroep heeft ingesteld, is het bestemmingsplan ‘Oude Haven Odijk’ met ingang van 17 mei jl. onherroepelijk en in werking getreden. Dat houdt in dat dit bestemmingsplan nu het juridische kader vormt waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst.

Voordelen herbestemming terrein
De herontwikkeling van het terrein leidt niet alleen tot ruimtelijke kwaliteitswinst, maar is ook heel wenselijk in functioneel opzicht. Aan woningen bestaat immers een groot tekort, terwijl de verouderde kantoren hun functie hebben verloren. Daarnaast is rekening gehouden met de verkeersveiligheid van de fietsers op de Oude Haven en vindt het parkeren geheel plaats binnen het plangebied.   

 

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten