Molenweg 22-30

Locatie
Molenweg 22-30 in Bunnik

Het project
Het plan bestaat uit de sloop van de bestaande opstallen en de nieuwbouw van 24 vrije sector huurappartementen met bijbehorende parkeergelegenheid. 

Wie zijn erbij betrokken?
Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling is de initiatiefnemer van de plannen. De gemeente heeft een faciliterende en toetsende rol. 

Wat wordt er gebouwd?
Er worden 24 appartementen gebouwd. Het gaat om huurappartementen van 65 tot 75 m2 woonoppervlakte. Er komen in totaal 39 parkeerplaatsen in het binnenterrein. Daar komen ook de bergingen.  

Actuele ontwikkelingen Molenweg 22-30

Planning
Naar verwachting wordt door de initiatiefnemer in de eerste helft van 2020 de omgevingsvergunning ingediend. De start van de bouw wordt medio 2020 voorzien. De oplevering van de woningen is in kwartaal 3 van 2021 voorzien. 

Stand van zaken
Voor meer informatie over dit project of het stellen van vragen, zie de website van Van Wanrooij over deze bouwlocatie.

Op woensdag 22 april 2020 was een inloopavond gepland om het voorlopig ontwerp te bekijken. (zie ook het nieuwsbericht  van 9 maart 2020). Vanwege Corona kan dit niet doorgaan. Het voorlopig ontwerp staat op de projectwebsite. Daar kan ook door belanghebbenden worden gereageerd. 

Voorlopig ontwerp

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten