3 woningbouwkavels nabij entreeweg ‘Het Burgje', Odijk

De 3 kavels zijn groen omcirkeld.
Odijk, 3 vrije sector woningen nabij Entreeweg

Locatie
Aan de buitenkant van de woonkern van Odijk wordt een nieuwe woonwijk, Het Burgje, ontwikkeld. Langs de entreeweg van deze wijk is het de bedoeling om 3 woningkavels te ontwikkelen. 

Het project
Bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk het Burgje tegen de kern van Odijk aan is er het plan om 3 woningbouwkavels te ontwikkelen voor de bouw van 3 vrije sector woningen langs de weg die de nieuwe woonwijk gaat verbinden met de huidige (provinciale) Burgweg. 

Door deze 3 woningen te plaatsen langs de entreeweg naar Het Burgje ontstaat er ook bebouwing richting de nieuwe wijk. De woningen die hier gebouwd gaan worden, moeten passen binnen de stijl en het karakter van de omliggende bebouwing.

Wie zijn erbij betrokken?
De grond is in eigendom van de initiatiefnemer van de plannen. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor planvorming en voor het opstellen van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. De gemeente heeft een toetsende en faciliterende rol bij het toetsen van deze plannen en het doorlopen van de procedure van het bestemmingsplan.

De initiatiefnemer van dit plan wil de kavels vervolgens verkopen. De kopers van deze kavels gaan een bouwplan voor een woning opstellen en deze indienen bij de gemeente.

Wat wordt er gebouwd?
Op de kavels zullen drie vrije sector koopwoningen gebouwd gaan worden.

Planning

Voor de uitwerking van de plannen worden eerst kaders opgesteld. Deze kaders worden door het college voorbereid, vervolgens in het Open huis (donderdag 23 januari 2020) besproken en daarna door de gemeenteraad vastgesteld. Belanghebbenden kunnen inspreken tijdens het Open huis. Ook is er een inspraakmogelijkheid tijdens de bestemmingsplanprocedure.

Belangrijkste documenten

Het Open Huis van 23 januari 2020 heeft dit onderwerp op de agenda van 19.30 uur tot 20.00 uur.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten