Herinrichting Dorpsstraat Bunnik

Herinrichting Dorpsstraat Bunnik

De Dorpsstraat in Bunnik wordt opnieuw ingericht. Zowel bewoners als winkeliers hebben in spraak gehad op de nieuwe opzet van deze winkelstraat.

Via deze pagina blijft u op de hoogte van de planning van de werkzaamheden.

Nieuwsbrief herinrichting Dorpsstraat

Bewoners en winkeliers worden via verschillende nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de herinrichting van de Dorpsstraat:

januari 2020 Nieuwsbrief gemeente Bunnik
augustus 2019 Nieuwsbrief gemeente Bunnik

Ontwerpplan Dorpsstraat

Uitgangspunten herinrichting Dorpsstraat

De herinrichting van de Dorpsstraat kent de volgende uitgangspunten:

  • Er komt meer groen in de vorm van leilindes en laagblijvende hagen. De bestaande zuileiken, die zorgen voor veel wortelopdruk en schade aan de bestrating, worden verwijderd.
  • Nabij de entree wordt de veiligheid verhoogd door het haaks parkeren te vervangen door parkeren langs de stoep (langsparkeren). Ook komen hier bankjes die zicht geven op de kruising met de Provincialeweg.
  • Omdat zowel bewoners als winkeliers aangaven dat er veel behoefte is aan fietsparkeren komen er op diverse locaties in de Dorpstraat extra fietsenrekken.

Meer informatie

Heeft u vragen? Stuurt u dan een mailtje naar post@bunnik.nl o.v.v. Herinrichting Dorpsstraat (622475). U kunt ook bellen met de gemeente, tel: 030 - 659 48 48.