Bestemmingsplan Oude Haven Odijk ter inzage van 4 april t/m 16 mei 2019

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen voor iedereen gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 4 april 2019 tot en met donderdag 16 mei 2019.

Naar het bestemmingsplan.

Wijzigingsplan 'Snippergroen - Bunnik' vanaf 14 maart ter inzage

Vanaf 14 maart ligt het vastgestelde wijzigingsplan Snippergroen-Bunnik ter inzage.

Het plan, het vaststellingsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen voor iedereen ter inzage met ingang van donderdag 14 maart 2019 gedurende zes weken (tot en met het einde van de beroepstermijn).

Naar het wijzigingsplan.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten