Engboogerd: werkzaamheden en herinrichting

De wijk Engboogerd wordt opnieuw ingericht. Na het vervangen van gas- en waterleidingen wordt ook het riool vervangen. Vervolgens wordt de wijk dan opnieuw ingericht. In 2018 zijn de werkzaamheden van de nutsbedrijven (Stedin) gestart. Stedin is nog steeds bezig om de gas- en waterleiding te vervangen. Dit gaat niet zo snel als wij allemaal gehoopt hadden; deze planning loopt flink achter.

Het ontwerp

Samen met de bewoners is in een aantal bijeenkomsten het plan voor de herinrichting gemaakt. Daarbij zijn de volgende uitgangpunten gehanteerd:

  1. Verkeersveilige straten
  2. Beter bewandelbaar
  3. Extra speel- en ontmoetingsplekken
  4. Geliefd en nog aantrekkelijker, passend bij de identiteit en historie van de wijk
  5. Meer groen
  6. Klimaatbestendiger
  7. Geen ongewenste afwenteling: doordachte en gezamenlijk overeengekomen keuzes

Onderstaand vindt u de tekeningen.

Informatie

De werkzaamheden

Aannemer Pauw zal de uitvoering voor de rioolvervanging en de herinrichting van de wijk doen. Het werk wordt in fases uitgevoerd. Alleen het rooien van de bomen gebeurt in één keer.

Bouwapp

Wilt u het meest recente nieuws over de werkzaamheden lezen? Check dan de bouwapp.

De bouwapp kunt u installeren op uw mobiele telefoon en is te downloaden via de appstore voor Apple en Android. Deze app heet: de omgevingsapp van House of apps.

Planning en routes

Nieuwsbrieven

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten