Herinrichting Dorpsstraat Bunnik

Op 20 januari 2020 start aannemer Donker Groen met de werkzaamheden voor herinrichting van de Dorpsstraat in Bunnik. Er wordt gewerkt in fases met kleine werkvakken, om de hinder voor het winkelend publiek en de ondernemers en bewoners zoveel mogelijk te beperken.  

De vernieuwde Dorpsstraat zal ruim voor Koningsdag 2020 klaar zijn.

Verwijderen bomen

Het verwijderen van de bomen  zal in één keer gebeuren in de week van 3 februari (week 6).

Verkeer

De rijbaan van de Dorpstraat blijft beschikbaar voor alle verkeer. Bij kortdurende stremmingen, bijvoorbeeld wanneer de bomen worden geveld, wordt het verkeer door verkeersregelaars in juiste banen geleid.

Materiaalopslag

Er wordt een depotruimte ingericht aan het begin van de Dorpsstraat en op drie parkeervakken op het Kerkplein, zodat de aannemer materialen kan opslaan.

Alle informatie, het ontwerp en de fasering van de werkzaamheden zijn te bekijken op deze pagina

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten