Werkzaamheden Achterdijk en Tunnel bij Vechten

In augustus en september vinden er werkzaamheden plaats nabij de tunnel onder de A12 bij Vechten (Achterdijk). Er wordt een snelheidsremmend plateau in de Achterdijk aangelegd, net vóór de tunnel aan de kant van Fort Vechten en de Parallelweg. Op de buitenkant van de tunnel komt een kunstuiting die de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterline onder de aandacht brengt.

De werkzaamheden gaan in fases:  

  • Voorbereiding

Eind juni zijn er in opdracht van de provincie Utrecht al enkele voorbereidende maatregelen getroffen: de tunnel en nabijgelegen hekken en elektriciteitshuisjes zijn schoongemaakt en geschilderd en het overtollige groen is verwijderd.

  • Aanleg snelheidsremmend plateau

In de periode 26 augustus tot 30 augustus wordt door de gemeente een snelheidsremmend plateau (drempel) aan de zuidkant van de tunnel aangelegd. Om de aanleg van het plateau veilig uit te kunnen voeren, wordt voor autoverkeer een omleiding ingesteld. Fietsers worden zoveel mogelijk ontzien: zij kunnen afstappen en te voet verder gaan.

Gelijktijdg zijn er werkzaamheden aan de Parallelweg. De Parallelweg wordt afgesloten ter hoogte van de tunnel tot aan de Tureluurweg. De Achterdijk blijft gewoon open en is vanaf de Parallelweg bereikbaar via de Tureluurweg. (zie plattegrond)

Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met aannemer Mouwrik Waardenburg, dhr. B. Terbeek (06-508 199 10).

  • Aanbrengen kunstuiting

Op 18 en 19 september wordt de beplating van het kunstwerk op de tunnel bevestigd. Om de beplating aan te kunnen brengen, wordt de rijbaan tijdelijk versmald zodat auto’s elkaar niet meer kunnen passeren. Door het plaatsen van tijdelijke verkeerslichten wordt dit geregeld. De Achterdijk blijft hierdoor toegankelijk voor verkeer in beide richtingen. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Daniek Nijland van Bureau Buiten (030-231 8945).

  • Aanpassing verlichting in de tunnel

Op dit moment wordt samen met Rijkswaterstaat onderzocht of de verlichting in de tunnel beter afgesteld kan worden. De gemeente hoopt in het najaar samen met Rijkswaterstaat de verlichting te kunnen aanpassen.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten