De reactietermijn is verlopen

U kunt niet meer reageren op deze vacature.

Gemeente Bunnik zoekt een nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van Bunnik zoekt een nieuwe burgemeester. Bent u geïnteresseerd in de vacature? Via de link hieronder vindt u informatie voor kandidaten. Reageren kan tot 4 juni 2018.

Informatie voor geïnteresseerden vacature burgemeester

Na het vertrek van burgemeester Hans Martijn Ostendorp op 5 september 2017 is Roland van Schelven benoemd tot waarnemend burgemeester. Hij  blijft dat tot er een nieuwe burgemeester is. Hoe verloopt de selectie en benoeming van een nieuwe burgemeester? Wie spelen daar een rol in? Hieronder kunt u lezen wat daar zoal bij komt kijken.

Het proces wordt vereenvoudigd weergegeven in deze infographic.

Profielschets

De procedure begint met het vaststellen van een profielschets. Op basis van deze profielschets vindt de werving en selectie van de nieuwe burgemeester plaats. In de profielschets zijn de uitkomsten van een enquête onder inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meegewogen. De respons op die enquête was heel hoog. Ook is de buurgemeenten de gelegenheid geboden om hun verwachtingen voor de nieuwe burgemeester te uiten.

De profielschets is op 19 april 2018 door de gemeenteraad vastgesteld in een openbare vergadering, in aanwezigheid van de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. De profielschets is ook weergegeven in een video 'Gemeente Bunnik zoekt een nieuwe burgemeester'.

Vacature en solliciteren

De vacature is per 14 mei 2018 opengesteld via de Staatscourant. De commissaris van de Koning ontvangt vervolgens alle sollicitatiebrieven. Hij maakt een selectie en overlegt daarover met de vertrouwenscommissie.

De vertrouwenscommissie

De gemeenteraad speelt een belangrijke rol bij de benoeming. Zij stelt een vertrouwenscommissie in. Die bestaat uit drie raadsleden (van iedere fractie één). Zij wordt geadviseerd door een wethouder en ondersteund door de griffier, de gemeentesecretaris en de plaatsvervangend griffier.

Op 19 april 2018 zijn de volgende raadsleden tot leden van de vertrouwenscommissie benoemd:

  • dhr. H.J. Hoitink namens De Liberalen, voorzitter
  • dhr. R.E. Hallo namens P21
  • mevr. H.J. Visser namens het CDA

Tot secretaris van de vertrouwenscommissie is benoemd:

  • mevr. H.R.E. Hofland, griffier

Tot plaatsvervangend secretaris is benoemd:

  • dhr. G. Veenhof, gemeentesecretaris

Tot toegevoegd secretaris van de vertrouwenscommissie is benoemd:

  • mevr. L. van Beek-van der Aalst, plaatsvervangend griffier

Met het benoemen van de adviseur van de vertrouwenscommissie vanuit het college wordt gewacht totdat het nieuwe college is geïnstalleerd.

Vervolg van de procedure

De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de kandidaten en stelt een aanbeveling van twee kandidaten op. De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast die naar de minister van Binnenlandse Zaken wordt gestuurd. De minister spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat voor benoeming voor aan de Koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. 

Installatie nieuwe burgemeester

Naar verwachting vindt eind 2018 tijdens een openbare vergadering van de raad de beëdiging en installatie van de nieuwe burgemeester plaats.

Waarom is veel geheim?

Een groot deel van de procedure is geheim. Zodra de profielschets is vastgesteld en de vacature open is gesteld, gaat de geheimhouding in. Vanaf dan weten alleen de vertrouwenscommissie en de commissaris wat er precies gebeurt. Dat gebeurt om de sollicitanten te beschermen.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten