Eikenprocessierups

De eikenprocessierupsen kunnen in de maanden mei, juni en juli voor overlast  zorgen. Deze rupsen zitten alleen op eikenbomen. U kunt ze zien als ze op zoek gaan naar voedsel. Ze kruipen dan in een lint (processie)  langs de boomstam. Wij bestrijden deze rupsen in eikenbomen die van de gemeente Bunnik zijn. Op de kaarten ziet u waar deze bomen staan in Bunnik Odijk en Werkhoven. 

Komt u ze tegen in bomen die van de gemeente zijn? Stuur ons dan een melding en raak de rupsen of nesten niet aan.

Op de landelijke website processierups.nu vindt u alle informatie over de rups bij elkaar.

Overzicht eikenbomen van de gemeente

Bestrijding in bomen van de gemeente

In de gemeente Bunnik bestrijden we de eikenprocessierupsen in bomen die in beheer zijn van de gemeente preventief in het voorjaar met een biologisch middel. Door deze bestrijding neemt het aantal rupsennesten af. Toch lukt het niet om het ontstaan van alle rupsennesten te voorkomen. We vragen u daarom om bij ons een melding te maken als u een rupsennest ziet in zo’n eikenboom.

Als er een rupsennest in een eikenboom van de gemeente zit dan plaatsen we een waarschuwingslint om deze boom. We adviseren inwoners om uit de buurt te blijven van deze bomen. De gemeente kan niet meteen alle eikenprocessierupsen laten verwijderen. We verwijderen eerst de rupsennesten van eikenprocessierupsen uit bomen die in risicogebieden staan. Dit zijn plaatsen waar veel bewoners samen komen, zoals bij scholen en verzorgingshuizen. 

Bestrijding in eigen bomen

U bent zelf verantwoordelijk voor de controle van uw eigen bomen en struiken. Als u de eikenprocessierups signaleert op uw terrein, dan dient u zelf een deskundig bedrijf in te schakelen om de rups te verwijderen. Ziet u eikenprocessierupsnesten in bomen van, provincie, landgoederen en of particulieren? Maak dan bij hen een melding.

Meer ruimte voor de natuurlijke vijanden

Eikenprocessierupsen nemen toe doordat het klimaat voor deze rupsen gunstig is en doordat de rups te weinig natuurlijke vijanden heeft. We nemen maatregelen om meer ruimte geven aan de natuurlijke vijanden van de rupsen. Wij zorgen voor een diversiteit aan planten, bloemen en bomen in het openbaar groen. Zo planten wij  bijvoorbeeld heesters of bloemrijk grasland onder vrijstaande eikenbomen. Dit is een goede leefomgeving voor insecten die de rupsen eten. Bij de aanplant van nieuwe bomen zorgen wij voor variatie in soorten. Gaat de voorkeur uit naar een eikenboom?  Dan kiezen we voor een variant die rupsproef is.

Als inwoner van de gemeente kunt u ook een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door koolmezennestkastjes in (en in de buurt van) eiken op te hangen. Koolmezen zijn gek op eikenprocessierupsen. Daarnaast kunt u in uw tuin struiken en bloemen aanplanten, waar insecten op af komen die eikenprocessierupsen eten.

Gezondheidsklachten

De rupsen hebben microscopisch kleine, pijlvormige brandharen. Komt u in aanraking met deze brandharen dan kan dat leiden tot klachten zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen en luchtwegen. Bij sommige mensen treedt een overgevoeligheidsreactie op waardoor de klachten ernstig kunnen zijn. Raadpleeg bij ernstige klachten uw huisarts.

Lees meer over de gezondheidsklachten.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten