Subsidie voor verwijderen asbestdak

U woont in het buitengebied van Bunnik en heeft een dak met asbest erop. U kunt subsidie aanvragen als u het asbestdak vervangt door zonnepanelen. U ontvangt maximaal € 400.

De voorwaarden zijn:

 • U woont in het buitengebied van de gemeente Bunnik
 • Uw woning staat op de kaart Asbestverdachte daken 
 • U moet een inventarisatierapport op laten stellen voor asbestverwijdering
 • Het dak moet minimaal 35m2 zijn
 • Op minimaal 1/3 van het dak moeten zonnepanelen liggen
 • U kunt de subsidie pas aanvragen als het asbest verwijderd is en de zonnepanelen op het dak liggen
 • U vraagt de subsidie uiterlijk 31 december 2022 aan
Subsidie aanvragen

In sommige gevallen is meer subsidie mogelijk. De SDE++ regeling gaat in september 2021 weer open. Die regeling is bedoeld voor grote daken met veel zonnepanelen. Daarvoor moet u wel een grootverbruikersaansluiting aanvragen. De overige voorwaarden zijn nog niet bekend. Dit is ingewikkeld om zelf uit te zoeken, daarom kan er via de provincie een zogenaamde ‘plattelandscoach’ langskomen om de mogelijkheden met u te bespreken. Kijk hiervoor op de website van de LaMi Plattelandscoaches of bel voor meer informatie
naar LaMi op 088-8886633.

Bij de aanvraag moet u meesturen:

 • Asbestinventarisatierapport van het dak
 • Eindrapportage/vrijwaringsrapport van de asbestsanering inclusief certificaat volgens SC-530
 • Factuur voor het aanschaffen en plaatsen van de zonnepanelen
 • Eventueel een document waarmee u aantoont dat u eigenaar bent van een ander kadastraal perceel, als het asbest op een ander kadastraal perceel is verwijderd dan waar de zonnepanelen zijn geplaatst. U moet dan aantonen dat u van beide panden eigenaar bent.