Resultaten enquête energiekeuzes

Uitslag enquête Energiekeuzes bekend

In oktober 2020 heeft de gemeente Bunnik met een enquête gevraagd hoe de inwoners en ondernemers van Bunnik, Odijk en Werkhoven denken over het opwekken van duurzame energie. 1 op de 5 inwoners van de gemeente heeft de enquête ingevuld. De hoge respons geeft aan dat het onderwerp sterk leeft. Wij stellen het zeer op prijs dat zoveel inwoners de moeite hebben genomen om mee te denken en hun mening te geven over dit onderwerp. De resultaten van de enquête worden gebruikt in het participatietraject dat wij gaan organiseren.

Resultaten enquête

Wilt u alle resultaten van de enquête ontvangen? Stuur ons dan een mail naar duurzaam@bunnik.nl. Zet in de onderwerpregel ‘stuur mij alle resultaten van de enquête duurzame energiekeuzes’.

Mail naar Duurzaam@bunnik.nl

Hieronder lees je de belangrijkste enquêteresultaten.

Windmolens en zonnevelden in regio

Het uitgangspunt van de enquête is dat er windmolens en zonnevelden gaan komen in de regio. Niet alle inwoners kunnen zich vinden in dit uitgangspunt: zij zien dit als een landelijk of zelfs internationaal vraagstuk en vragen ook aandacht voor andere oplossingen, zoals zon op daken, kernenergie, opslag van energie en energie besparen.

Passend in landschap

Wanneer er windmolens en zonnevelden in de regio komen, vinden inwoners het vooral belangrijk dat deze goed in het landschap passen en de natuur zo veel mogelijk wordt ontzien. Locaties langs spoor en snelwegen zijn daardoor volgens hen het meest geschikt. Windmolens kunnen ook goed bij bedrijventerreinen geplaatst worden. Agrarisch gebied en woongebied moet zo veel mogelijk worden ontzien.

Op centrale plekken

Een grote meerderheid vindt dat windmolens en zonnevelden gecentreerd moeten worden op de meest geschikte plekken in de regio en dat niet iedere gemeente zelf een deel voor zijn rekening moet nemen. De helft van de inwoners vindt het goed als de gemeente Bunnik energie opwekt voor omringende gemeenten.

Meningen zijn verdeeld

De meningen over zonnevelden en/of windmolens in de gemeente Bunnik zijn echter verdeeld. Een deel van de inwoners ziet het als onvermijdelijk en een eigen verantwoordelijkheid. Anderen kijken liever naar alternatieve oplossingen, zoals wind op zee of kernenergie. Er is ook veel draagvlak voor zonnepanelen op daken: een ruime meerderheid vindt het positief dat de gemeente dit stimuleert.

Voorkeur voor zonneveld

Als grootschalige energie in de buurt wordt gebouwd, krijgen zonnevelden vaker de voorkeur dan windmolens. Maar vrijwel niemand zou het fijn vinden wanneer dit vlak bij de eigen woning gebeurt.

De meestgestelde vragen

In de enquête hebben respondenten ook open vragen kunnen stellen. Een beantwoording van deze vragen lees je hieronder. Klik op de vraag, zodat het antwoord tevoorschijn komt.

Het vervolgtraject

Deze resultaten worden onderdeel van het participatietraject over duurzame opwek van energie in de gemeente Bunnik en de regio. Heeft u interesse om mee te denken en/of te werken? De gemeente nodigt u graag uit om mee te doen in dit proces. Stuur een bericht naar duurzaam@bunnik.nl