Duurzaam beleid

Duurzaamheid is vanzelfsprekend. We stimuleren duurzame initiatieven, zoals het energiezuinig maken van woningen. Ook bedenken we hoe we de buurten in de toekomst gaan verwarmen. Hoe wekken we duurzame energie op? Welke eisen stellen we aan nieuwbouw?