Wonen en leven

We maken de toekomstvisie aan de hand van 4 thema’s. Met elk thema gaat een werkgroep aan de slag:

  • Wonen en leven
  • Winkelen en werken
  • Verblijven en recreëren
  • Komen, gaan en parkeren

 

Bij het thema Wonen en leven gaat het om de vraag of er meer woningen moeten komen en zo ja welk type woningen. En voor wie? Ook wordt in deze werkgroep de vraag beantwoord welke voorzieningen er dan wenselijk zijn.

Uitkomsten van het webinar

Bij het thema Wonen en leven bleek er een grote wens te zijn voor het toevoegen van woningen voor alle doelgroepen. Juist om doorstroming te bevorderen. Ook hier veel interessante suggesties, zoals een bibliotheek in het dorpshart.

 

Tijdens het webinar zijn veel suggesties gedaan via de chats. In de woordenwolk staan de zaken die veel genoemd zijn. Andere interessante ideeën die (minder vaak) genoemd zijn: bibliotheek, betaalbare woningen, sfeerverlichting en woningen voor ouderen.

Ga naar de projectpagina