Van Strategische Agenda naar 'Bunnik bouwen voor elkaar'

De gemeente werkt samen met de inwoners, organisaties en andere betrokkenen aan de toekomst van Bunnik. Hoe we dat doen en met welke doelen, staat in de strategische agenda, de uitvoeringsstrategie en het collegeprogramma ‘Bunnik bouwen voor elkaar’. Op deze pagina leest u de inhoud en samenhang tussen deze plannen.  

Strategische Agenda

In 2016 ontwikkelde de gemeente samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden de Strategische Agenda: Bunnikse kwaliteit in een groene, gezonde en slimme regio. In deze agenda hebben we de toekomstvisie voor de komende 30 jaar vastgelegd. Het beleid dat we maken wordt altijd op deze visie afgestemd.

De pijlers die in de Strategische Agenda centraal staan zijn:

  • Gelukkig Bunnik
  • Gezond Bunnik
  • Dynamisch Bunnik
  • Behendig Bunnik

De pijlers zijn verbeeld in de animatie: Bunnikse kwaliteit in een topregio.

Uitvoeringsstrategie Bunnik

Op 31 mei 2016 nam de gemeenteraad de Strategische Agenda aan en gaf de opdracht om deze uit te werken in de ‘Uitvoeringsstrategie'. Dit is een plan om er voor te zorgen dat de hoofdlijnen uit de strategische agenda worden uitgevoerd in de gemeente. Het plan bestaat uit vijf opgaven:

  • Sociale kracht
  • Recreatieve kracht
  • Bouwen binnen de dorpen
  • Knooppuntontwikkeling
  • Kwaliteit dorpscentra en voorzieningen

Bekijk hier een verkorte versie van de uitvoeringsstrategie Communicatie in vogelvlucht.

Collegeprogramma Bunnik bouwen voor elkaar

In het collegeprogramma Bunnik bouwen voor elkaar staat hoe we de komende 4 jaar (2018 – 2022) samen bouwen aan de toekomst van onze gemeente. De inhoud voor het collegeprogramma komt uit het coalitieakkoord van de gemeenteraad en de Uitvoeringsstrategie.

Naar de pagina De Toekomst van Bunnik >>

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten