Bunnik Bouwen Voor Elkaar

In het collegeprogramma Bunnik Bouwen Voor Elkaar staat hoe we de komende 4 jaar (2018 – 2022) samen bouwen aan de toekomst van onze gemeente. De inhoud voor het collegeprogramma komt uit het coalitieakkoord van P21 en de Liberalen en de Uitvoeringsstrategie. De Uitvoeringsstrategie is een uitwerking van de Strategisch Agenda.

Wat is Bunnik Bouwen Voor Elkaar?