Van Strategische Agenda naar 'Bunnik bouwen voor elkaar'

In het collegeprogramma Bunnik bouwen voor elkaar staat hoe we de komende 4 jaar samen bouwen aan de toekomst voor onze gemeente. De inhoud voor het programma komt uit de Uitvoeringsstrategie.

Bunnik bouwen we samen met inwoners, ondernemers, andere belanghebbenden en de regio. Daarvoor is het belangrijk dat we elkaar goed kennen en in gesprek zijn over de toekomst van de gemeente. Het college gaat daarom op zaterdag 23 maart, vrijdag 12 april en maandag 13 mei de kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven in. Het programma vindt u hieronder. Vertel wat voor inwoner u bent, wat voor u belangrijk is, hoe u de toekomst van Odijk, Werkhoven en Bunnik ziet of maak gewoon eens een praatje met de burgemeester en/of de wethouders.

Programma Rondje Bunnik, Werkhoven en Odijk

Zaterdag 23 maart – 9.00 tot 12.00 uur

 • Landelijke Opschoondag: opruimen in centrum Bunnik, 9.00 uur
 • Tweedehands kledingbeurs Partou Kinderopvang Bunnik, 11.00 uur

Vrijdag 12 april – 13.30 tot 17.30 uur

 • Koffie vlak bij de viskraam in De Meent Odijk, 13.30 uur
 • Kinderboerderij Dier & Wij Odijk, 15.00 uur (is open!)
 • Pizza's bakken met Jeugd en jongerenwerk De Schoudermantel (Singelpark) Odijk, 16.30 uur

Maandag 13 mei – 14.00 tot 17.30 uur

 • Bakker en supermarkt Werkhoven met, 14.00 uur
 • Schoolplein Delteykschool, 15.00 uur
 • NS Station Bunnik, 16.00 uur

Strategische Agenda

In mei 2016 ontwikkelde de gemeente samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden de Strategische Agenda: Bunnikse kwaliteit in een groene, gezonde en slimme regio. In deze agenda hebben we de toekomstvisie voor de 10 jaren daarna vastgelegd. Het beleid dat we maken wordt altijd op deze visie afgestemd.

De pijlers die in de Strategische Agenda centraal staan zijn:

 • Gelukkig Bunnik
 • Gezond Bunnik
 • Dynamisch Bunnik
 • Behendig Bunnik

Bekijk ook de animatie hieronder.

Animatie 'Bunnikse kwaliteit in een topregio'

Uitvoeringsstrategie Bunnik

In maart 2018 nam de gemeenteraad de Strategische Agenda aan en gaf de opdracht om deze uit te gaan werken in de ‘Uitvoeringsstrategie'. Dit is een plan om er voor te zorgen dat de hoofdlijnen in de strategische agenda worden uitgevoerd. Het plan bestaat uit vijf opgaven:

 • Sociale kracht
 • Recreatieve kracht
 • Bouwen binnen de dorpen
 • Knooppuntontwikkeling
 • Kwaliteit dorpscentra en voorzieningen

Bekijk hier een verkorte versie van de uitvoeringsstrategie Communicatie in vogelvlucht.