Financiele hulp lokale ondernemers

De maatregelen zijn er in eerste instantie op gericht om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Dat doen we door uitstel van betaling te geven aan Bunnikse ondernemers, bedrijven, organisaties en verenigingen als gevolg van de coronacrisis.

Belastingen

De BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) zal voor bedrijven en zzp’ers het opleggen van belastingaanslagen continueren maar matigen waar mogelijk, en invorderingsstappen (zoals aanmaningen, herinneringen, dwangbevelen) opschorten.

Ook is voor belastingplichtigen met betalingsproblemen, als gevolg van de coronacrisis, meer gespreide betaling en uitstel van betaling mogelijk. De voorlopige aanslag toeristenbelasting voor 2020 wordt teruggebracht van 80% naar 10%.

Aanvullende maatregelen

  • Uitstel van betaling van huur gemeentelijke accommodaties voor de duur van 3 maanden. Deze maatregel is uitsluitend voor bedrijven, ondernemers,(sport)verenigen, sociaal-maatschappelijke-, culturele-en educatieve instellingen en Sporthuis Bunnik
  • Terugbetalen huur gemeentegrond als evenementen niet doorgaan (zoals kermis Odijk en tuinbraderie)in 2020. Dit zoals ook benoemd in de desbetreffende overeenkomsten
  • De seizoensopenstelling voor verkoop van streekproducten in het buitengebied, inclusief de aanwezigheid van de daarvoor benodigde verkoopruimte wordt voor 2020 verlengd tot 31 december

Wat doet de gemeente nog meer

  • De gemeente spant zich in om facturen binnen 14 dagen te betalen
  • De gemeente spant zich in om aanbestedingen en de uitvoering van werkzaamheden, zoveel als mogelijk en ook binnen de regels van het RIVM, door te laten gaan
  • De inning van dwangsommen/ bestuurlijke boetes wordt in lijn met de belastingvoorstellen tijdelijk opgeschort