Wethouder Paul Heijmerink

Lees hier de blog van wethouder Paul Heijmerink.

Fruit, zonnevelden, insecten en vogels

Wethouder Paul Heijmerink

19 mei 2021
"
Daar sta ik dan. Tussen de prachtig bloeiende fruitbomen in het buitengebied. Ik ben in gesprek met een fruitteler. Dat doen we dit keer niet online maar in de buitenlucht en netjes op 1,5 meter afstand van elkaar. Zei ik in mijn vorige blog nog dat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren, laten de coronamaatregelen een maand later alweer iets meer toe.

En wat een verademing is het om gewoon fysiek met een inwoner te spreken en dan ook nog op zo’n mooie plek!

Hoe ik daar terechtkom? Zoals u weet ben ik wethouder duurzaamheid. En de gemeente heeft samen met inwoners, (branche)verenigingen en ondernemers beleid gemaakt om energie op te wekken met zonnevelden. Initiatiefnemers die een zonneveld willen realiseren kunnen een aanvraag indienen. Voordat de gemeente de aanvraag toetst aan het beleid en uiteindelijk een besluit neemt, willen we graag van omwonenden horen wat hun gedachten zijn over zo’n zonneveld.

In dit geval krijgt een fruitteler mogelijk een zonneveld naast zijn fruitbomen. Hij maakt zich zorgen over de gevolgen van de inpassing van het zonneveld in het buitengebied. De bedoeling is namelijk dat de ruimte rond en tussen de zonnepanelen gebruikt wordt om de biodiversiteit te bevorderen. Met verschillende planten, bloemen en kruiden ontstaat een mooie omgeving voor insecten. Dit is nodig want het aantal insecten is schrikbarend afgenomen. Om het zonneveld heen komt ook een haag om het veld aan het zicht te onttrekken.

De fruitteler, die geen bestrijdingsmiddelen wil gebruiken en mooi fruit wil produceren, geeft aan dat hij bezorgd is dat al die verschillende insecten zijn fruit aantasten. En dat de vogels die graag hun nest maken in de haag, van zijn fruit gaan eten en het daarmee onbruikbaar maken. Waarop ik hem vraag: “Maar je hebt toch insecten nodig voor de bestuiving van je bloesem?” En hij dan reageert met: “Dat is wel zo. Maar daarvoor heb ik alléén bijen nodig. En ik heb een flink aantal bijenkasten staan. Op andere insecten zit ik niet te wachten en vogels zie ik liever ook niet.”

Dit had ik niet geweten als ik niet het gesprek was aangegaan met de fruitteler. Ik vind het belangrijk om te luisteren naar de verschillende gedachten over de zonnevelden en leer intussen ook nog dat biologische fruitteelt strijdig kan zijn met biodiversiteit en vogels. Wie had dat gedacht!"

Paul Heijmerink
Wethouder gemeente Bunnik

Blog archief

Lees hieronder de eerder geschreven blogs van wethouder Paul Heijmerink.
Klik een item open om de blog te lezen.

Lees ook verhalen uit de samenleving