Vooroverleg

Om te kijken of het mogelijk is om een omgevingsvergunning te krijgen, kunt u een vooroverleg aanvragen. In het vooroverleg wordt uw plan getoetst aan alle eisen. Ons doel is om een vooroverleg in ongeveer acht weken af te handelen, dit hangt af van de grootte van de aanvraag. Een vooroverleg aanvragen brengt kosten met zich mee. 

Vooroverleg bouwen regulier Vooroverleg bouwen uitgebreid

Voor het aanvragen van een vooroverleg brengen wij de volgende kosten in rekening. 

  • € 180,05: wanneer de bouwkosten niet meer bedragen dan € 30.000
  • € 420,30: wanneer de bouwkosten € 30.000 of meer bedragen
  • Als de welstandscommissie de aanvraag moet toetsen aan de welstandseisen, komen er advieskosten bij. Dit tarief bedraagt € 65,-