Vooroverleg

Als u wilt weten of uw bouw- of verbouwplannen in orde zijn of niet in strijd met het bestemmingsplan, dan kunt u deze vooraf laten beoordelen door de gemeente. Dit heet vooroverleg. U bent niet verplicht een vooroverleg aan te vragen. Wel kan een vooroverleg voor veel duidelijkheid zorgen. Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden..

Vooroverleg bouwen regulier Vooroverleg bouwen uitgebreid