Bestemmingsplannen

De gemeente stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van grond en de gebouwen die daarop staan. Bestemmingsplannen die zijn vastgesteld of in procedure zijn kunt u bekijken via ruimtelijkeplannen.nl

U kunt ook de bestemmingsplannen bekijken die nu ter inzage liggen.