Bestemmingsplannen

De gemeente stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van grond en de gebouwen die daarop staan. Bestemmingsplannen die zijn vastgesteld of in procedure zijn kunt u bekijken viaruimtelijkeplannen.nl

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • een plankaart van het gebied met daarop de bestemmingen
  • regels: wat en hoe er binnen een bepaalde bestemming gebouwd mag worden. En waarvoor grond gebruikt mag worden
  • toelichting over het gebied en het bestemmingsplan

Lees wanneer u een inspraakreactie of zienswijze kunt indienen.