Bestemmingsplannen

De gemeente stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staat precies waarvoor de grond gebruikt mag worden en wat voor regels er zijn. Bijvoorbeeld of er gebouwd mag worden en zo ja hoe hoog, maar ook wat er op de bestemming mag komen. Denk hierbij aan een huis, winkel, bedrijf, garage, tuinhuis, schuurwegen en/of groen.

Bestemmingsplannen inzien

Bestemmingsplannen die zijn vastgesteld of in procedure zijn kunt u op deze website bekijken.

Onderdelen van een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • een plankaart van het gebied met daarop de bestemmingen
  • regels: wat en hoe er binnen een bepaalde bestemming gebouwd mag worden. En waarvoor grond gebruikt mag worden
  • toelichting over het gebied en het bestemmingsplan

Zienswijze of inspraakreactie indienen

Op onze website leest u wanneer er een zienswijze of inspraakreactie kan worden ingediend.