Asbest verwijderen

Als u asbest gaat verwijderen moet u dit melden. U moet hiervoor een sloopmelding indienen. U regelt dit online via het Omgevingsloket. U heeft een DigiD nodig.

Asbest melden bij Omgevingsloket