APV

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan regels die voor iedereen in Bunnik gelden. De regels in de APV gaan onder andere over:

  • Evenementen
  • Geluidshinder
  • Plaatsen van tijdelijke reclameborden
  • Horeca
  • In gebruik nemen van gemeentegrond
  • Kappen van bomen
  • Standplaatsen
  • Veiligheid op de weg

De gemeenteraad stelt de APV vast (op grond van de verordenende bevoegdheden als bedoeld in artikel 149 van de Gemeentewet).

APV Bunnik bekijken