Aardgasvrije gemeente; doe de enquête

De gemeente Bunnik is gestart met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Hierin beschrijft de gemeente wanneer welke wijken van het aardgas af kunnen gaan. En welke duurzame alternatieven in beeld zijn voor de verwarming van huizen en voor het koken. De gemeente doet dit samen met betrokken organisaties en partijen, bewoners en bedrijven.

We staan nu aan de start van het onderzoek. Wat vindt u belangrijk?
Vul hier de enquête in. Invullen duurt maximaal 5 minuten.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Bekijk deze animatie over wat we samen moeten doen om onze gemeente aardgasvrij te maken in de toekomst  

Warmtevisie

De gemeente Bunnik start met het opstellen van een Transitievisie Warmte, ook wel Warmtevisie genoemd. Het College van burgemeester en wethouders heeft hiermee ingestemd. In deze visie komt te staan waarom, wanneer, welke wijken van het aardgas af gaan en wat de duurzame alternatieven zijn voor verwarming van die wijken. De gemeente betrekt bij het opstellen van de Warmtevisie organisaties, inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Alle gemeenten moeten van de rijksoverheid uiterlijk in 2021 een Warmtevisie vaststellen. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord waarin staat dat Nederland in 2050 geheel van het aardgas af moet zijn én klimaatneutraal moet zijn.

Veel belanghebbenden

De warmtetransitie gaat over grote aantallen woningen en andere gebouwen met veel eigenaren en belanghebbenden. Het raakt de directe leefomgeving van woning- en gebouweigenaren, bewoners en gebruikers. In ieder gebouw is een investering nodig om energie te gaan besparen en te wonen zonder aardgas. Waar mogelijk gaan woningen er op vooruit qua comfort en waarde. Landelijk worden er nieuwe vormen van financiering uitgedacht zodat iedere gebouweigenaar mee kan doen.

Opstellen warmtevisie

Het opstellen van de warmtevisie doet de gemeente samen met alle belanghebbenden. Eerst denken de professionele organisaties en partijen mee die straks een belangrijke rol spelen in de uitvoering, zoals de woningcorporaties en Stedin. Zodra de eerste gegevens bekend zijn, gaat de  gemeente ook in gesprek met inwoners. Daarnaast vindt afstemming plaats met de lokale energiecoöperatie, de waterschappen, ondernemersverenigingen en andere lokale organisaties.

Het is van belang dat inwoners, bedrijven, andere belanghebbenden en de gemeente samenwerken vanaf de start van het opstellen van de warmtevisie . We zijn namelijk afhankelijk van elkaar en kunnen Odijk, Bunnik en Werkhoven alleen samen aardgasvrij maken.

In kaart brengen vraag en aanbod warmte

Binnenkort brengt een adviesbureau het soort woningen, de vraag naar warmte en het aanbod van warmte in kaart. Dan wordt besloten wat een logische wijkindeling is. Zodra we een eerste beeld hebben van opties voor duurzame warmte per wijk, presenteren we dit aan de gemeenteraad, inwoners organisaties en andere belanghebbenden. Vervolgens moet worden besloten welke wijk of wijken  als eerste van het aardgas afgaan. De Warmtevisie legt hiervoor belangrijke keuzes vast. Want,  gaan we eerst de wat nieuwere woningen aardgasvrij maken? Die zijn immers al goed geïsoleerd. Of beginnen we juist bij oudere woningen waar waarschijnlijk meer energie bespaard kan worden? En hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen?

Wij werken bij het opstellen van de visie samen met onze buurgemeenten Houten, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug. Zo kunnen we kennis en ervaring delen. Elke gemeente maakt uiteindelijk een eigen visie.

Heeft u interesse om mee te denken en/of te werken? De gemeente nodigt u graag uit in dit proces. Stuur een bericht naar duurzaam@bunnik.nl  

Wanneer is mijn wijk aan de beurt?

We weten pas wat de eerste wijk wordt als de Warmtevisie gereed is. Er is afgesproken dat bewoners minimaal acht jaar van te voren geïnformeerd worden als hun wijk van het aardgas af gaat. De gemeente gaat dan samen met u de situatie in uw wijk bekijken. We verdiepen ons in de informatie die de Warmtevisie over uw wijk geeft. Hoe zitten de woningen precies in elkaar? Welke wensen hebben de inwoners en welke duurzame manieren van verwarming er om uit te kiezen? De keuzes en planning die we maken, leggen we vast in het Wijk Uitvoerings Plan.

Wat kunt u nu al doen?

Voor de meeste inwoners en bedrijven duurt het dus nog een (flink) aantal jaar. Maar u kunt nu al maatregelen nemen die straks helpen om makkelijker en voordeliger van het gas af te gaan. Zo kunt u nu al starten met het isoleren van uw woning. Hoe beter uw woning is geïsoleerd, hoe minder energie u verbruikt. Voor kooktoestellen is inductie al een optie om aardgasverbruik te verkleinen. Dit kan bijvoorbeeld in combinatie met (zelf) groene stroom (opwekken). En als uw verwarmingsketel binnenkort vervangen moet worden, zijn er meerdere (energiebesparende) mogelijkheden om uit te kiezen.

Meer informatie

 

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten