Regionaal voorstel voor duurzame energie (RES)

De samenwerkende overheden in de regio rond Utrecht willen 1,8 TWh (Terrawattuur) duurzame elektriciteit gaan opwekken in 2030. Dat is bijvoorbeeld haalbaar door:

  • 15% van grote (bedrijfs)daken te benutten, samen met
  • 45 grote windmolens en
  • 800 hectare zonnevelden.

Het voorstel staat beschreven in de Regionale Energie Strategie U16 (RES U16). U kunt de RES U16 vinden op www.energieregioutrecht.nl. Wat de precieze verdeling van windmolens en zonnevelden tussen gemeenten wordt, is nu nog niet duidelijk. De samenwerkende overheden willen met het voorstel een realistische bijdrage leveren aan de landelijke klimaatambities. Wél stellen ze enkele harde voorwaarden voor ondersteuning van het Rijk, zoals investeringen in het elektriciteitsnetwerk.

Samen in U16

In het klimaatakkoord hebben het Rijk en gemeenten afgesproken dat alle overheden in 30 regio’s  in Nederland onderzoeken hoeveel duurzame energie ze kunnen opwekken. Dat leggen ze vast in 30 zogeheten Regionale Energie Strategieën (RES). Bunnik werkt samen met 15 andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht in de regio U16 aan de ‘RES U16’. Alle besturen van de overheden uit de U16 behandelen deze ontwerp-RES in de komende weken en maanden.

Ingewikkelde keuzes

De overgang naar duurzame energie zorgt voor een toekomstbestendige leefomgeving. Zonnevelden en windmolens hebben ook invloed op andere zaken, zoals het landschap, de natuur en de landbouw. Dat zorgt voor ingewikkelde keuzes. Daarover gaat Bunnik in gesprek met belanghebbenden. Wanneer en hoe dit precies gebeurt, is nog onbekend gezien de situatie rond het coronavirus.

Aandeel van Bunnik

In de RES is afgesproken dat iedere gemeente bijdraagt. De gemeenteraad van Bunnik heeft in april 2019 al bepaald dat Bunnik in de periode tot 2022 de ambitie heeft om 40 hectare zonnevelden te realiseren. Tot 2030 is een voorlopig plafond van 70 hectare zonnevelden ingesteld. Zie het vastgestelde raadsbesluit op https://www.zonneveldenbunnik.nl/kader/visie-bunnik/. Bunnik heeft nog geen visie opgesteld voor windmolens.

91 TWh in Nederland

De overheden in de regio U16 willen in 2030 dus 1,8 TWh opwekken, bovenop wat inwoners zelf produceren, via bijvoorbeeld zonnepanelen op daken van woningen. Doel is om in 2030 in Nederland een totaal van 91 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken. Ruim de helft daarvan wordt tegen die tijd opgewekt met windmolenparken op zee. De rest wordt op land opgewekt.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten