Energiedoelen uit het collegeprogramma

De gemeente Bunnik heeft in het collegeprogramma 2018-2022 ‘Bunnik bouwen voor elkaar’ ambitieuze doelstellingen op het gebied van Energie:

· We streven, samen met onze inwoners en (regio)partners, naar zo min mogelijk gebruik van grondstof en zoveel mogelijk hergebruik (circulaire economie)

· Samen met onze inwoners en (regio)partners werken we toe naar een klimaatneutrale gemeente Bunnik in 2040.

· We verbeteren, samen met onze inwoners en (regio)partners, de leefkwaliteit via klimaatadaptieve maatregelen.

Ook gaan we 10% duurzame energie opwekken en 10% energie besparen voor 2022.

Om deze doelstellingen te halen focust de gemeente zich zowel op het bevorderen van duurzame energieproductie (zoals zon- en windenergie) als op het besparen van energie. Ook willen we de bewustwording over ons energieverbruik vergroten.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten