Duurzame nieuwbouw

Nieuwbouw in onze gemeente moet duurzaam zijn. De gemeente stelt daarom eisen aan alle nieuwbouwprojecten. Nieuwe wijken zijn minimaal energieneutraal. Er wordt net zoveel duurzame energie opgewekt, als de woning verbruikt. Daken moeten geschikt zijn voor zonnepanelen en deze worden bij voorkeur direct aangelegd. Woningen en gebouwen worden zoveel mogelijk volgens de circulaire principes gebouwd. De Milieu Prestatie Gebouw (MPG) is maximaal 1 en bij voorkeur lager. Er is oog voor de biodiversiteit in het plangebied.

Er wordt natuur inclusief gebouwd, met ruimte voor flora en fauna. Verharding wordt alleen toegepast waar nodig. In bouwplannen wordt geanticipeerd op het voorkomen van hitte-stress en wordt rekening gehouden met steeds hardere regenbuien. Nieuwbouw wordt meteen waterrobuust aangelegd. Er wordt rekening gehouden met bovengrondse afstroming van regenwater en er kan tenminste een bui van 40 mm neerslag geïnfiltreerd of geborgen worden op het terrein zonder dat er neerslag op de riolering wordt geloosd. Er worden bovendien voldoende laadpalen geplaatst voor elektrische auto’s.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten