Aardgasvrije gemeente; doe de enquete...

De gemeente Bunnik is gestart met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Hierin beschrijft de gemeente wanneer welke wijken van het aardgas af kunnen gaan. En welke duurzame alternatieven in beeld zijn voor de verwarming van huizen en voor het koken. De gemeente doet dit samen met betrokken organisaties en partijen, bewoners en bedrijven.

We staan nu aan de start van het onderzoek. Wat vindt u belangrijk? Vul de enquête in. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Duurzaamheid

Steeds meer Nederlanders vinden duurzaamheid vanzelfsprekend. De gemeente Bunnik ook. Daarom stimuleren we duurzame initiatieven van inwoners, bedrijven, verenigingen en andere partijen. Bijvoorbeeld om energiebesparende en energieopwekkende maatregelen te nemen. Maar ook om grondstoffen te besparen en materialen te hergebruiken.

Veel inwoners zijn bezig met het energiezuinig maken van hun woning. In wijken vinden inwoners elkaar om hierin samen te werken. 

Daarnaast moeten we in de hele gemeente slimme keuzes maken. Keuzes over: hoe gaan we alle buurten in de toekomst verwarmen? In welke buurten zijn er gezamenlijke warmteoplossingen mogelijk? Welke mogelijkheden hebben we om grootschalig duurzame energie in onze gemeente op te wekken? Welke eisen stellen we aan nieuwbouw?

Rond deze vragen is al veel in beweging. Hier leest u de actuele ontwikkelingen.