Sport

Omdat er steeds nieuwe informatie is rond het wel of niet openen van sportlocaties, adviseren wij u om de website van Sporthuis Bunnik in de gaten te houden of om bij de eigen sportvereniging te informeren naar de actuele stand van zaken.

Voor alle georganiseerde activiteiten geldt dat deze moeten voldoen aan het sportprotocol. Op de website van NOCNSF staat dit protocol en de meest gestelde vragen over sport-en beweegactiviteiten in relatie tot het coronavirus.

Het Rijk vraagt gemeenten en verenigingen om binnen deze kaders invulling te geven aan sportactiviteiten. Informeer bij uw sportvereniging, hoe zij dit gaan organiseren of al hebben georganiseerd. 

Sportverenigingen en organisaties die gebruik maken van accommodaties in Bunnik, Odijk of Werkhoven kunnen bij Sporthuis Bunnik terecht met hun vragen en opmerkingen. Het Sporthuis zorgt er vervolgens voor dat die vragen op de juiste plek komen info@sporthuisbunnik.nl

Cultuur en vrije tijd

De regels voor opening van verenigingen en culturele instellingen veranderen met de dag.

Als u wilt weten of uw vereniging open is of gaat en onder welke voorwaarden, raden wij u aan om contact op te nemen met uw vereniging, bibliotheek of muziekschool. 

Ondersteuningsmaatregelen

Ondernemers, maatschappelijke en culturele organisaties en verenigingen in Bunnik worstelen in deze tijden van corona met verlies van omzet en extra kosten. De gemeente wil hen helpen en komt met een aantal lokale economische hulpmaatregelen.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten