De toekomst van Bunnik

Hier vindt u de strategische agenda van onze gemeente getiteld 'Bunnikse kwaliteit in een groene, gezonde en slimme regio'. Onze gemeenteraad gaf daarvoor de opdracht en het is samen met onze inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden gemaakt. Maar wat is een strategische agenda en waarom is die nodig?

We hebben deze agenda ‘Bunnikse kwaliteit in een groene, gezonde en slimme regio’ genoemd. Die titel verwijst naar wie wij als gemeente willen zijn, wat wij als sterke en minder sterke punten van Bunnik zien en welke positie we binnen de regio willen innemen. Hij verwijst ook naar de toekomstmogelijkheden die we zien voor Bunnik. En dat zijn er heel veel.

Ga voor meer informatie naar de strategische agenda.

Bekijk ook de animatie.

Uitvoeringsstrategie Bunnik, maart 2018

De uitvoeringsstrategie

De gemeenteraad heeft de Strategische agenda aangenomen en ons de opdracht gegeven om deze uit te werken in een uitvoeringsstrategie; een plan of onderzoek om te kijken hoe we er met zijn allen voor kunnen zorgen dat Bunnik de kansen benut die er zijn om Gezond, Gelukkig, Behendig en Dynamisch te worden en te blijven. Dit zijn de vier belangrijke pijlers die in de strategische agenda zijn benoemd en waar we altijd aan willen toetsen. 

Ga voor meer informatie naar de uitvoeringsstrategie.

Samen de opgaven uitwerken

De basis voor de uitvoeringsstrategie staat. Er zijn vijf belangrijke opgaven uitgekomen. Maar nu is de volgende stap om deze opgaven met de samenleving uit te werken. Er moeten vragen beantwoord worden die we alleen met zijn allen kunnen beantwoorden. Wat vinden wij belangrijk? Welke thema’s spelen er op het gebied van recreatie en groen? Wat vinden we van onze winkelcentra, moeten die opgeknapt of is het goed zo? Moeten we huizen bouwen en zo ja voor wie en waar? Hebben we voldoende vrijwilligers of staat het verenigingsleven straks onder druk? En kunnen onze jongeren en ouderen nog wel in de gemeente blijven wonen?

Kortom wat zijn de kansen en bedreigingen voor onze gemeente en hoe gaan we hiermee om?

Bekijk hier een verkorte versie van de uitvoeringsstrategie Communicatie in vogelvlucht.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten