Foto raadzaal

De gemeenteraad van de gemeente Bunnik

De Liberalen (VVD, D66 en onafhankelijke liberalen): dhr. H.J. Hoitink (fractievoorzitter), dhr. F.C.M. Pouw, dhr. F.A. Schenk en mw. W. Toersen. CDA: mw. H.J. Visser (fractievoorzitter), mw. J.M. Huijsman-Hartkamp, dhr. C.J. Kool, dhr. P. Lakerveld en dhr. L.N. Vernie.  P21 (PvdA, Groen Links, Onafhankelijken): dhr. A.W. Viskil, dhr. R.E. Hallo (fractievoorzitter), dhr. J. Sterk, mw. A.A. van der Stijl, mw. I. Verhoef, mw. N. van der Voort, mw. A.R.H. Webbink en mw. W. Zuidweg.

Voorzitter: dhr. R. van Bennekom

Griffier a.i. : dhr. M.A.J.R. Hermans

Open Huis en Raadsvergadering

In het Open Huis houdt de gemeenteraad voorbesprekingen over onderwerpen waarover op een later moment in de gemeenteraad besloten zal worden. Als inwoner heeft u de mogelijkheid om tijdens het Open Huis uw mening over een onderwerp te geven. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u dit minimaal 8 uur van tevoren aangeven bij de griffier. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Contactformulier gemeenteraad en/of inspreken Open Huis.

Als u een nieuw onderwerp in het Open Huis wilt brengen, dan kan dat via het burgerinitiatief. Dit gaat ook via de griffier.

De vergaderingen van het Open Huis en de gemeenteraad zijn openbaar. Het Open Huis en de gemeenteraadvergaderingen zijn in het gemeentehuis, Singelpark 1 in Odijk.

Voorgaande raadsvergaderingen

De raad besloot 

Donderdag 9 mei 2019 kwam de gemeenteraad van Bunnik in een reguliere openbare vergadering bijeen. De raad is akkoord gegaan met de volgende voorstellen:

  • Raadsvoorstel gedeeltelijke herziening BP voor bedrijventerrein defenisieweg

  • Raadsvoorstel Huisvestingsprogramma onderwijs

  • Raadsvoorstel herinrichting en rioolvervangen Engboogerd

  • Raadsvoorstel Herinrichting Griffie

Op raad Bunnik vindt u de stukken die bij deze raadsvoorstellen horen.

Verslagen gemeenteraad >