Foto raadzaal

De gemeenteraad van de gemeente Bunnik

De Liberalen (VVD, D66 en onafhankelijke liberalen): dhr. H.J. Hoitink (fractievoorzitter), dhr. F.C.M. Pouw, dhr. F.A. Schenk en mw. W. Toersen. CDA: mw. H.J. Visser (fractievoorzitter), mw. J.M. Huijsman-Hartkamp, dhr. C.J. Kool, dhr. P. Lakerveld en dhr. L.N. Vernie.  P21 (PvdA, Groen Links, Onafhankelijken): dhr. A.W. Viskil, dhr. R.E. Hallo (fractievoorzitter), dhr. J. Sterk, mw. A.A. van der Stijl, mw. I. Verhoef, mw. N. van der Voort, mw. A.R.H. Webbink en mw. W. Zuidweg.

Voorzitter: dhr. R. van Bennekom

Griffier a.i. : dhr. M.A.J.R. Hermans

Open Huis en Raadsvergadering

In het Open Huis houdt de gemeenteraad voorbesprekingen over onderwerpen waarover op een later moment in de gemeenteraad besloten zal worden. Als inwoner heeft u de mogelijkheid om tijdens het Open Huis uw mening over een onderwerp te geven. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u dit minimaal 8 uur van tevoren aangeven bij de griffier. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Contactformulier gemeenteraad en/of inspreken Open Huis.

Als u een nieuw onderwerp in het Open Huis wilt brengen, dan kan dat via het burgerinitiatief. Dit gaat ook via de griffier.

De vergaderingen van het Open Huis en de gemeenteraad zijn openbaar. Het Open Huis en de gemeenteraadvergaderingen zijn in het gemeentehuis, Singelpark 1 in Odijk.

Open Huis 25 juni 2019

Raadzaal 

19.30- 20.00 - Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)

20.00 - 20.05 - Technisch Overleg

Kamer 4-5

19.30 - 20.00 - Vervangingsinvesteringen Sport 2019

Lees alle stukken

Raadsvergadering 25 & 27 juni 2019

25 juni

Raadzaal 

20.30

Verlenen ontheffing van het vereiste ingezetenschap

Toetreding gemeente Stichtse Vecht tot BghU

Uittredingsregeling BghU

Afwijzen herhaalde aanvraag Stichting Magistrium

Huisvestingverordening regio Utrecht 2019, gemeente Bunnik

Verordening rechtspositie raadsleden, verordening ambtelijke bijstand en verordening fractieassistenten

Jaastukken 2018

27 juni

Raadszaal

Eerste Berap

Kadernota 2020-2023

 

Lees alle stukken (25 juni)

Lees alle stukken (27 juni)

Voorgaande raadsvergaderingen

De raad besloot 

Donderdag 6 juni 2019 kwam de gemeenteraad van Bunnik in een reguliere openbare vergadering bijeen. De raad is akkoord gegaan met de volgende voorstellen:

  • Intrekken besluit benoeming dhr. M.A.J.R. Hermans als raadsgriffier ad  interim
  • Financiële ontwikkelingen sociaal domein
  • een motie (wens)ballon van P21 is unaniem aangenomen.

Op raad Bunnik vindt u de stukken die bij deze raadsvoorstellen horen.

Verslagen gemeenteraad >

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten