Foto raadzaal gemeenteraad Bunnik

De gemeenteraad van Bunnik

De Liberalen (bestaande uit VVD, D66 en onafhankelijke liberalen): dhr. H.J. Hoitink (fractievoorzitter), dhr. F.C.M. Pouw, dhr. F.A. Schenk en mw. W. Toersen. CDA: mw. H.J. Visser (fractievoorzitter), mw. J.M. Huijsman-Hartkamp, dhr. C.J. Kool, dhr. P. Lakerveld en dhr. L.N. Vernie. 

P21 (bestaande uit PvdA, Groen Links, Onafhankelijken): dhr. A.W. Viskil, dhr. R.E. Hallo (fractievoorzitter), dhr. J. Sterk, mw. A.A. van der Stijl, mw. I. Verhoef, mw. N. van der Voort, mw. A.R.H. Webbink en mw. W. Zuidweg.

Voorzitter: dhr. R. van Bennekom (burgemeester)
Griffier: mw. H. Hofland.

Open Huis en Raadsvergadering

In het Open Huis houdt de gemeenteraad voorbesprekingen over onderwerpen waarover op een later moment in de gemeenteraad besloten zal worden. Als inwoner heeft u de mogelijkheid om tijdens het Open Huis uw mening over een onderwerp te geven. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u dit minimaal 8 uur van tevoren aangeven bij de griffier. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Contactformulier gemeenteraad en/of inspreken Open Huis.

Als u een nieuw onderwerp in het Open Huis wilt brengen, dan kan dat via het burgerinitiatief. Dit gaat ook via de griffier.

De vergaderingen van het Open Huis en de gemeenteraad zijn openbaar. Het Open Huis en de gemeenteraadvergaderingen zijn in het gemeentehuis, Singelpark 1 in Odijk.

College van B&W weer compleet

Na de raadsvergadering van 27 juni heeft op 11 juli de laatste raadsvergadering voor de zomer plaatsgevonden, waarbij Ali Dekker als nieuwe wethouder werd geïnstalleerd. Samen met wethouder Erika Spil en burgemeester Ruud van Bennekom is hiermee het College van B&W voltallig en weer gemachtigd om samen besluiten te nemen.

Ali Dekker is de nieuwe wethouder naast Erika Spil en Ruud van Bennekom.
Ali Dekker nieuwe wethouder naast Erika Spil en Ruud van Bennekom

Voorgaande raadsvergaderingen

De Raad besloot

Na de raadsvergadering van 27 juni is op 11 juli een extra raadsvergadering ingelast.

27 juni 2019

Donderdag 27 juni 2019 kwam de gemeenteraad van Bunnik in een reguliere openbare vergadering bijeen. De raad is akkoord gegaan met de volgende voorstellen:

  • 1e  Bestuursrapportage (Berap) 2019
  • de Kaderbrief 2020-2023
  • een motie Maak de viering van 75 jaar vrijheid in Bunnik in 2020 extra bijzonder is aangenomen
  • een motie Meer en diverser groen in Bunnik is aangenomen

Zie ook de agenda en de stukken van 27 juni 2019

11 juli 2019

Donderdag 11 juli 2019 kwam de gemeenteraad van Bunnik in een extra openbare vergadering bijeen. De raad is akkoord gegaan met de volgende voorstellen:

  • Eervol ontslag plaatsvervangend griffier 
  • Bekrachtiging geheimhouding 
  • Voordracht benoeming wethouder
  • een motie over 'onderhoud en beheer zonnevelden' is unaniem aangenomen

Zie ook de agenda en de stukken van 11 juli 2019.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten