Foto raadzaal

De gemeenteraad van de gemeente Bunnik

De Liberalen (VVD, D66 en onafhankelijke liberalen): dhr. H.J. Hoitink (fractievoorzitter), dhr. F.C.M. Pouw, dhr. F.A. Schenk en mw. W. Toersen. CDA: mw. H.J. Visser (fractievoorzitter), mw. J.M. Huijsman-Hartkamp, dhr. C.J. Kool, dhr. P. Lakerveld en dhr. L.N. Vernie.  P21 (PvdA, Groen Links, Onafhankelijken): dhr. A.W. Viskil (fractievoorzitter), dhr. R.E. Hallo, dhr. J. Sterk, mw. A.A. van der Stijl, mw. I. Verhoef, mw. N. van der Voort, mw. A.R.H. Webbink en mw. W. Zuidweg.

Voorzitter: dhr. R. van Bennekom

Griffier a.i. : dhr. M.A.J.R. Hermans

Open Huis en Raadsvergadering

In het Open Huis houdt de gemeenteraad voorbesprekingen over onderwerpen waarover op een later moment in de gemeenteraad besloten zal worden. Als inwoner heeft u de mogelijkheid om tijdens het Open Huis uw mening over een onderwerp te geven. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u dit minimaal 8 uur van tevoren aangeven bij de griffier. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Contactformulier gemeenteraad en/of inspreken Open Huis.

Als u een nieuw onderwerp in het Open Huis wilt brengen, dan kan dat via het burgerinitiatief. Dit gaat ook via de griffier.

De vergaderingen van het Open Huis en de gemeenteraad zijn openbaar. Het Open Huis en de gemeenteraadvergaderingen zijn in het gemeentehuis, Singelpark 1 in Odijk.

Open Huis 13 december 2018

Raadzaal 

19.30 - 20.00 2e Bestuursrapportage

Kamer 4-5

19.30 - 20.00 Technisch Overleg

a. Weigeren aanvraag omgevingsvergunning Burgweg achter

b. Voorstel tot wijzigen van de doorloppende tekst van de GR van de GGD

c. Statutenwijziging Wereldkidz

d. Vaststellen notulen Open Huis 22 november 2018

Lees alle stukken

Raadsvergadering 13 december 2018

Raadzaal 20.00-20.30 uur

2e Bestuursrapportage

Verordening Werkgeverscommissie

Tijdelijke ontheffing verlenen woonplaatsvereiste aan burgemeester

Interpelatie P21

Lees alle stukken

Voorgaande raadsvergaderingen

De raad besloot 

Donderdag 22 november 2018 kwam de gemeenteraad van Bunnik in een reguliere openbare vergadering bijeen. De raad is akkoord gegaan met de volgende voorstellen:

  • Belastingverordening 2019

  • Toekening voorbereidingskrediet Rozelaar 

Op raad Bunnik vindt u de stukken die bij deze raadsvoorstellen horen.

Verslagen gemeenteraad >

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten