Gemeentelijke verordeningen en beleidsregels

Verordeningen

De gemeenteraad kan regelingen vaststellen waaraan iedereen zich moet houden. Dat is nodig voor een leefbare en veilige samenleving. Een voorbeeld van een gemeentelijke regeling is de Algemene Plaatselijke Verordening. 

Alle verordeningen zijn beschikbaar gesteld via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) op www.overheid.nl. U kunt op deze site dus alle verordeningen van de gemeente Bunnik bekijken en doorzoeken op diverse criteria.

Beleidsregels

Een beleidsregel is een regel gemaakt door een bestuursorgaan, zoals het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Het is geen Algemeen verbindend voorschrift (AVV). Beleidsregels geven aan hoe een bepaalde bevoegdheid van een bestuursorgaan zal worden uitgevoerd.De regels zijn een soort richtlijnen van het bestuursorgaan voor het scheppen van duidelijkheid naar de burger. Ze zijn niet opgenomen in een wet, maar er wordt slechts in een beperkt aantal gevallen van afgeweken.

Ook de beleidsregels zijn beschikbaar gesteld via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) op www.overheid.nl. U kunt op deze site dus alle beleidsregels van de gemeente Bunnik bekijken en doorzoeken op diverse criteria.

Elektronische bekendmaking

De wettelijke bekendmaking van besluiten tot vaststelling van verordeningen, beleidsregels en overige besluiten gebeurt uitsluitend elektronisch. De bekendmakingen van deze besluiten kunt u vinden op www.overheid.nl