Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bunnik Duurzaam & Doelmatig 2016-2020

Het college heeft halverwege 2016 het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid 'Bunnik Duurzaam & Doelmatig 2016-2020' vastgesteld. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is geactualiseerd en voldoet aan de huidig wetgeving.

Daarnaast is de visie van de gemeente Bunnik duidelijk weergegeven in de gestelde doelen. Op deze manier kan de gemeente Bunnik slim, efficiënt en effectief inkopen.

Op 8 december 2016 heeft de VNG de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) vastgesteld. Voor de inkoop van producten en/of diensten op het gebied van ICT kunt u in het contract in plaats van de algemene inkoopvoorwaarden van de VNG de GIBIT van toepassing verklaren.

Alle betreffende documenten vindt u hieronder.

Algemene Inkoopvoorwaarden en Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bunnik