Welstands- en monumentencommissie (commissie Ruimtelijke Kwaliteit)

De gemeente Bunnik heeft een geïntegreerde Welstands- en monumentencommissie (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) in samenwerking met stichting MooiSticht. De Commissie geeft welstandsadviezen, monumentenadviezen en waar nodig geïntegreerde adviezen.

Wat doet de commissie?

De commissie toetst aan de hand van de Welstandsnota of ingediende bouwplannen voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Dit betekent dat de commissie toetst of het bouwwerk architectonisch of qua uiterlijk past in de omgeving; zij houdt hierbij ook toekomstige ontwikkelingen in de gaten. De commissie toetst bij monumenten of de voorgestelde wijziging de gaafheid en de identiteit van het monument niet aantast.

Rayonarchitect

De Welstands- en monumentencommissie beoordeelt niet alle plannen. De meeste plannen handelt de rayonarchitect af namens de commissie. Als de rayonarchitect twijfelt of hij positief of negatief moet adviseren, legt hij het plan voor aan de voltallige commissie. Hij doet dit ook bij grote ontwikkelingen. De rayonarchitect vergadert een keer in de twee weken met de commissie.

Vergaderingen en agenda’s commissie

De commissie vergadert elke donderdagochtend over de bouwplannen. Voor meer informatie over vergadertijden en de te behandelen plannen verwijzen wij u naar de website van MooiSticht (www.mooisticht.nl).

Samenstelling Commissie

De Welstands- en monumentencommissie is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter J.G.P van Bergen
  • Welstands architectlid J.A. Heine
  • Welstands architectlid T. Verburg
  • Secretaris/rayonarchitect ir. P.L. van Deelen

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente: (030) 659 48 48. Of vul het contactformulier in.

Het is niet de bedoeling dat u MooiSticht rechtstreeks benadert. De gemeente is uw aanspreekpunt.