Commissie voor de Bezwaarschriften

De gemeente Bunnik heeft een onafhankelijke Commissie voor de Bezwaarschriften. De Commissie adviseert het gemeentebestuur over ingekomen bezwaarschriften. Voorafgaand aan dit advies houdt de commissie vaak een hoorzitting, waarvoor de bezwaarmaker, een vertegenwoordiger van de gemeente en eventuele andere belanghebbenden worden uitgenodigd.

De Commissie behandelt geen bezwaarschriften tegen gemeentelijke belastingen. Deze bezwaarschriften behandelt de heffingsambtenaar van de gemeente Bunnik en hiervoor geldt een andere procedure.  

Meer informatie over bezwaarschriften indienen leest u op deze site: naar de informatie.

Werkwijze en samenstelling

De werkwijze en de samenstelling van de Commissie is geregeld in de verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik. Naar de verordening.

Hoorzittingen openbaar

De hoorzittingen zijn in principe openbaar. De zitting vindt alleen met gesloten deuren plaats bij de behandeling van bezwaarschriften tegen besluiten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en aanverwante regelgeving.

Vergaderdata en agenda's

Vergaderdata en agenda's van de Commissie zijn openbaar. Aankondigingen van de vergaderingen vindt u op de gemeentepagina in ‘t Groentje en als nieuwsbericht op de homepage van deze site.

Samenstelling Commissie

De Commissie voor de Bezwaarschriften is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter de heer mr. D. Goris
  • Lid/plaatsvervangend voorzitter mevrouw mr. drs. E.C. Jonkman
  • Lid de heer P. Plug
  • Lid mevrouw mr. V.C.E. Wattenberg
  • Notulist mevrouw B.W.C.M. Belderbos
  • Secretaris mevrouw mr. H.H. van Spanje-de Boer

Meer informatie?

Neem dan contact op met de secretaris van de Commissie voor de Bezwaarschriften, mevrouw mr. H.H. van Spanje-de Boer, via het algemene telefoonnummer 030 - 659 48 48.

Jaarverslag

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten