Erika Spil
(Fotovannoort)

Wethouder H.M. Spil (P21), 1e locoburgemeester

Wethouder Spil heeft de volgende taakvelden (portefeuilles):

 • Financiën, grondzaken en gemeentelijke eigendommen
 • Wmo (Hulp bij het huishouden / Hulpmiddelen / Vervoer / Begeleiding / Dagbesteding, Beschermd wonen / Verwarde personen / Mantelzorgondersteuning / Welzijn)
 • Duurzaamheid, energietransitie en milieu
 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Handhaving
 • Beheer openbare ruimte (bomen)
 • Participatie / democratische vernieuwing
 • Uitvoeringsstrategie
 • Landschap
 • Toerisme en recreatie
 • Hollandse Waterlinie
 • Monumenten en archeologie
 • Cultuur
 • Nieuwe Nederlanders
 • Coördinerend bestuurder Omgevingswet

Contact

U kunt contact opnemen via het contactformulier t.a.v. H.M. Spil. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via (030) 659 48 48. 

Jorrit Eijbersen
(Fotovannoort)

Wethouder J.J. Eijbersen (De Liberalen), 2e locoburgemeester

Wethouder Eijbersen heeft de volgende taakvelden (portefeuilles):

 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Economische zaken
 • Coördinerend bestuurder Sociaal Domein
 • (Jeugdzorg / Participatiewet / Werk en Inkomen /
 • Schuldhulpverlening / Armoedebeleid /
 • Passend onderwijs / Regionale samenwerking
 • ZOU en U10 / Volksgezondheid / GGD)
 • Sport
 • Onderwijs
 • Subsidiebeleid
 • Beheer openbare ruimte
 • Projectbestuurder ’t Burgje
 • Coördinerend bestuurder Uitvoeringsstrategie
 • Knooppuntontwikkeling
 • Vrijwilligersbeleid
 • Beheer/exploitatie MFA’s

Contact

U kunt contact opnemen via het contactformulier t.a.v. J.J. Eijbersen. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via (030) 659 48 48. 

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten