Erika Spil

Wethouder H.M. (Erika) Spil (P21), 1e locoburgemeester

Wethouder Spil heeft de volgende taakvelden (portefeuilles):

 • Financiën, grondzaken en gemeentelijke eigendommen
 • Wmo (Hulp bij het huishouden / Hulpmiddelen / Vervoer / Begeleiding / Dagbesteding, Beschermd wonen / Verwarde personen / Mantelzorgondersteuning / Welzijn)
 • Duurzaamheid, energietransitie en milieu
 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Handhaving
 • Uitvoeringsstrategie
 • Landschap
 • Toerisme en recreatie
 • Hollandse Waterlinie
 • Monumenten en archeologie
 • Cultuur
 • Nieuwe Nederlanders
 • Coördinerend bestuurder Omgevingswet

Contact

U kunt contact opnemen via het contactformulier t.a.v. H.M. Spil. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via (030) 659 48 48. 

Ali Dekker

Wethouder A.J. (Ali) Dekker (De Liberalen), 2e locoburgemeester

Wethouder Dekker is verantwoordelijk voor de volgende taakvelden (portefeuilles):

 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Economische zaken
 • Coördinerend bestuurder Sociaal Domein (Jeugdzorg / Participatiewet / Werk en Inkomen / Schuldhulpverlening / Armoedebeleid / Passend onderwijs / Regionale samenwerking ZOU en U10 / Volksgezondheid / GGD)
 • Sport
 • Onderwijs
 • Subsidiebeleid
 • Beheer openbare ruimte
 • Projectbestuurder ’t Burgje
 • Coördinerend bestuurder Uitvoeringsstrategie
 • Knooppuntontwikkeling
 • Vrijwilligersbeleid
 • Beheer/exploitatie MFA’s 

Contact

U kunt contact opnemen via het contactformulier t.a.v. A.J. Dekker. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via (030) 659 48 48. 

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten