Dit is een foto van de burgemeester.

Burgemeester

De burgemeester van de gemeente Bunnik is H.M. Ostendorp. Hij heeft de volgende taakvelden (portefeuilles):

 • Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Coördinatie van beleid
 • Bedrijfsvoering / ICT / Informatieveiligheid
 • Personeel en organisatie
 • Dienstverlening
 • Project “Wij Bunnik”
 • Project uitbesteding gemeentewerf
 • Communicatie
 • Deregulering
 • Doorontwikkeling maatschappelijke participatie
 • Strategische Agenda

Contact

U kunt contact opnemen via het contactformulier t.a.v. H.M. Ostendorp. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via (030) 659 48 48.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten