College burgemeester & wethouders

Op de foto v.l.n.r.: wethouder Ali Dekker, burgemeester Ruud van Bennekom, wethouder Erika Spil en gemeentesecretaris Gert Veenhof.

De wethouders vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester & wethouders. Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad. De gemeentesecretaris neemt als adviseur deel aan de vergaderingen van het college. 

Burgemeester Ruud van Bennekom

De burgemeester, de voorzitter van de gemeenteraad, wordt bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente naar buiten, is speciaal belast met de handhaving van de openbare orde en moet ervoor waken dat besluiten van de gemeente niet in strijd zijn met de wet of met het algemeen belang.

Wethouders

Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied, bijvoorbeeld onderwijs of financi├źn. Het aantal wethouders van een gemeente is afhankelijk van het aantal inwoners. De gemeenteraad benoemt de wethouder voor vier jaar en controleert hem bij het uitvoeren van zijn werk. De gemeente Bunnik heeft twee wethouders.

Besluiten

Iedere dinsdag vergadert het college van burgemeester & wethouders. De besluiten die het college tijdens de vergadering neemt, stelt het college in de volgende vergadering officieel vast. Daarna zijn de besluiten openbaar. Een overzicht van de genomen besluiten vindt u op de besluitenlijst