Foto raadzaal gemeenteraad Bunnik

De gemeenteraad van Bunnik

De Liberalen (bestaande uit VVD, D66 en onafhankelijke liberalen): dhr. H.J. Hoitink (fractievoorzitter), dhr. F.C.M. Pouw, dhr. F.A. Schenk en mw. W. Toersen.

CDA: mw. H.J. Visser (fractievoorzitter), mw. J.M. Huijsman-Hartkamp, dhr. C.J. Kool, dhr. P. Lakerveld en dhr. L.N. Vernie. 

P21 (bestaande uit PvdA, GroenLinks, Onafhankelijken): dhr. A.W. Viskil, dhr. R.E. Hallo (fractievoorzitter), dhr. J. Sterk, mw. A.A. van der Stijl, mw. I. Verhoef, mw. N. van der Voort, mw. A.R.H. Webbink en mw. W. Zuidweg.

Voorzitter: dhr. R. van Bennekom (burgemeester)
Griffier: dhr. A. Anthonissen

De eerstvolgende vergadering Open Huis en Gemeenteraad is op:
31 oktober 2019

Op 7 november vindt de begrotingsraad plaats. De stukken daarvan zijn hier al te vinden. 

Voorgaande raadsvergaderingen

De Raad besloot - 10 oktober 2019

Donderdag 10 oktober 2019 kwam de gemeenteraad van Bunnik in een reguliere openbare vergadering bijeen. De raad is akkoord gegaan met de volgende voorstellen/het volgende voorstel:

 • Vaststelling notulen raadsvergadering 19 september 2019
 • Grondexploitatie Rozelaar Odijk
  Het volgende besluit is genomen:

  1. Een grondexploitatie te openen voor de locatie Rozelaar in Odijk
  2. De grondexploitatie Rozelaar met een positief resultaat op 1-1-2021 van € 57.395,- vast te stellen
  3. Een aanvullend krediet van € 52.436,- beschikbaar te stellen.

 • Voorstel in te stemmen met uitgangspuntennotitie en beoordelingskader Ruimtelijk Economisch Programma (REP)

Zie ook de agenda en de stukken van 10 oktober 2019.

Wat is Open Huis en Raadsvergadering?

In het Open Huis houdt de gemeenteraad voorbesprekingen over onderwerpen waarover op een later moment in de gemeenteraad besloten zal worden. Als inwoner heeft u de mogelijkheid om tijdens het Open Huis uw mening over een onderwerp te geven. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u dit minimaal 8 uur van tevoren aangeven bij de griffier. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Contactformulier gemeenteraad en/of inspreken Open Huis.

Als u een nieuw onderwerp in het Open Huis wilt brengen, dan kan dat via het burgerinitiatief. Dit gaat ook via de griffier.

De vergaderingen van het Open Huis en de gemeenteraad zijn openbaar. Het Open Huis en de gemeenteraadsvergaderingen zijn in het gemeentehuis, Singelpark 1 in Odijk.

Informatienota's

Klik hier voor de lijst met informatienota's

Actueel: In week 42 zijn er twee nieuwe informatienota's toegevoegd, nummers 69 en 70. 

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten