Van de auto naar de fiets

Woensdag 24 mei 2023

De provinciale weg N229 verbindt onze drie dorpen met elkaar. Dat is erg nuttig, maar ook vervelend als je ernaast woont. Door de groei van de bevolking en het autogebruik is de weg steeds drukker geworden. En met de geplande woningbouw in onze regio komt er nóg meer verkeer bij. Vooral in Odijk, waar de huizen pal aan de weg staan, is de overlast groot. Mensen vertelden mij dat ze elkaar soms niet meer kunnen verstaan als ze in de tuin zitten vanwege het langsrazende verkeer. Maar ook de snelheidsduivels die de file proberen te ontwijken door even over de parallelbaan te scheuren, zorgen voor onveilige situaties.

Ik snap heel goed dat aanwonenden het helemaal zat zijn en naar de gemeente kijken om maatregelen te nemen. Het is echter een provinciale weg, dus onze mogelijkheden om zelf iets te doen zijn beperkt. Wel hebben we al heel lang de wens om de N229 te verleggen. Dit vraagt nog heel wat lobbywerk bij de provincie en biedt helaas geen oplossing op korte termijn. De weg op zo’n manier inrichten dat je niet meer hard kunt rijden en handhaven met flitspalen zou wel helpen, maar ook daar hebben we de provincie voor nodig.

Voor veel mensen is de auto nog het belangrijkste vervoermiddel, maar nieuwe tijden vragen om alternatieven. We zijn in Bunnik hard bezig om deze alternatieven nog aantrekkelijker te maken. Zo maken we minder parkeerplekken in de nieuwe wijk Kersenweide en zorgen we voor voldoende deelauto’s en -fietsen. Ook werken we, samen met de provincie, aan comfortabele fietspaden. En laat dat nou mooi uitkomen want donderdag 25 mei is het “Fiets naar je werk dag”. Een mooie eerste stap om de auto (vaker) te laten staan!