Traverse

Woensdag 1 februari 2023

Iedereen die wel eens aan een brainstormsessie heeft deelgenomen zal het herkennen: ‘geeltjes’ met ideeën plakken op een groot vel papier. Ook de vele mensen die op de bewonersavond voor de Mobiliteitsvisie Traverse waren afgekomen op 18 januari, deden mee aan deze klassieke vorm van burgerparticipatie.

De Traverse is de chique naam voor de oude provinciale weg die dwars door het dorp Bunnik loopt. Met de aanleg van de Baan van Fectio verloor deze zijn functie voor doorgaand autoverkeer naar Utrecht, maar geld voor een bijpassende herinrichting was er niet. De plannen (en het budget) van de provincie om langs deze weg een ‘doorfietsroute’ aan te leggen, brachten hier verandering in. En na een lang en ingewikkeld proces was het woord nu opnieuw aan inwoners. Zij kregen de gelegenheid om hun zorgen en wensen voor de herinrichting op tafel te leggen.

Ik sprak een mevrouw van 94, die mij vroeg om haar belangrijkste aandachtspunt op te schrijven: het verbeteren van de stoepen zodat zij ook met haar rollator zich veilig en comfortabel op de weg kon bewegen. “Maar of ik het nog ga meemaken weet ik niet”, zei ze enigszins berustend, doelend op haar kwetsbare gezondheid. Ik heb haar beloofd om zoveel mogelijk vaart te maken met het uitvoeren van de plannen. Als de Traverse straks af is, moet het een fijne plek zijn voor fietsers én voetgangers, ook als je met een kinderwagen of een rollator op pad gaat. Daar kun je geeltjes over volschrijven.