Een jaar!

Woensdag 31 mei 2023

Het is alweer een jaar geleden dat het huidige college van burgemeester en wethouders werd geïnstalleerd en ik mag werken voor u allemaal! De gemeente Bunnik is een prachtige plek waar ik me graag elke dag voor inzet. Samen met ongeveer 130 collega’s doen we dagelijks ons best om Werkhoven, Odijk en Bunnik nog beter en mooier te maken. Onze ambtenaren heb ik leren kennen als ongelooflijk loyaal en hardwerkend.

Sinds een jaar mag ik meewerken aan een heleboel nieuwe beleidsstukken. Bijvoorbeeld een Groene Koers voor al het groen in onze gemeente. Een uitvoeringsprogramma klimaat, een water- en rioleringsplan, beleid grondstoffen (afval). Het komt er allemaal binnenkort aan. Voor dit beleid vragen wij inwoners om ideeën. Want niet alleen de medewerkers, u als inwoner denkt vaak graag mee. Iets waar we erg blij mee zijn.

Er zijn verschillende manieren om dat meedenken te organiseren. Inwoners uit Werkhoven, Odijk en Bunnik komen graag naar inloopavonden, vullen enquêtes in, zetten de computer aan voor webinars en nemen deel aan klankbordgroepen. Geweldig om het afgelopen jaar te zien hoeveel kennis en toewijding hier te vinden is!

Inmiddels heb ik afgelopen jaar al de nodige inwoners leren kennen. Fantastische mensen die avonden gebruiken om hun wensen en opmerkingen te delen. Toch zijn er ook inwoners die ik mis. Het is een landelijke trend dat jongeren minder ‘meedoen’. Dus ik zou zeggen: jongeren uit de drie kernen, kom wanneer je kan! Avonden, online bijeenkomsten, je melden bij een gemeenteraadslid, het kan allemaal. We hebben ook jullie ideeën nodig.

Elk besluit dat we nu nemen, is de realiteit van de toekomstige generatie. Het beste wat je als wethouder én inwoner kunt doen, is daarom een goed voorouder zijn. En dat is iets wat ik graag voortzet na één jaar!