De begroting

Woensdag 23 november 2022

Afgelopen weken stonden in het teken van de begroting. Wat zijn de inkomsten en de uitgaven van de gemeente Bunnik? We moeten zorgvuldig omgaan met het gemeentegeld. Hoeveel is er te besteden? Waaraan willen en kunnen we dat uitgeven? Dat is altijd een proces van wikken en wegen.

Eigenlijk begint het al in het voorjaar met het opstellen van een kadernota. Daarin staat wat we het volgende jaar willen doen en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn. Er worden dan prioriteiten gesteld, want we willen vaak meer dan we kunnen betalen. De inkomsten van de gemeente bestaan namelijk vooral uit bijdrages van de rijksoverheid en de lokale heffingen. En die laatste betalen onze inwoners, dus de stijging van bijvoorbeeld woonlasten willen we ook beperken. Alleen niet alles kan altijd, de wensen en meningen verschillen over wat we moeten doen.

Daarom wordt er vervolgens tussen de zomer en het najaar veel gediscussieerd, besproken en vooral gerekend. Dit jaar was een bijzonder jaar, want het was een verkiezingsjaar. In Bunnik werd in mei een coalitieakkoord gesloten tussen P21 en D66 over de keuzes voor ruimtelijke onderwerpen zoals wonen, duurzaamheid en mobiliteit. De gehele raad heeft vervolgens samen een raadsprogramma gemaakt voor de sociale onderwerpen, zoals zorg en onderwijs. Zo bepaalt de gemeenteraad welke onderwerpen extra belangrijk zijn voor de begroting.

En de begroting? Die is er! De gemeenteraad heeft er op 10 november mee ingestemd en voor 2023 houden we een klein bedrag over. Dit positieve saldo (ongeveer 100.000 euro) kunnen we volgend jaar dus extra besteden. Eind december bespreken we waar we dat aan uit gaan geven. En ik als wethouder financiën? Ik denk alweer aan de volgende kadernota!