Afvalhelden

Woensdag 8 maart 2023

Het is de week van de Afvalhelden! Tijdens deze week staan medewerkers uit de afvalbranche centraal en zetten we hen extra in het zonnetje. Ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben van de vele helden die dagelijks hun steentje bijdragen aan een schoner en duurzamer milieu. Van de vuilnismannen die vroeg in de ochtend de straten schoonvegen tot de medewerkers van de milieustraat die ervoor zorgen dat ons afval op een verantwoorde manier wordt verwerkt. Zij laten elke dag zien dat het werk dat zij doen belangrijk is om een leefbare omgeving in stand te houden. Alleen al daarom verdienen ze onze waardering. Maar ook de inwoners en andere organisaties van onze gemeente die hun afval scheiden en recyclen verdienen een pluim. Zoals de vrijwilligers van het Repair Café Bunnik die kapotte spullen zoals kleding, meubels en elektrische apparaten repareren.

Toch valt er nog veel winst te behalen op het gebied van afval. Er wordt nog teveel verbrand in plaats van gerecycled. Als gemeente zijn we nieuw beleid aan het maken om te kijken hoe we nog beter met onze grondstoffen om kunnen gaan. Afval is immers geen afval, maar een grondstof om weer iets van te maken!

Dit kunnen we niet alleen. We hebben de hulp nodig van alle inwoners van onze gemeente. Samen kunnen we zorgen voor een schoner en duurzamer milieu. Ik wil dan ook een oproep doen aan iedereen om bewust om te gaan met afval en waar mogelijk te kiezen voor hergebruik en recycling. Laten we samen werken aan een betere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.

Zelf ben ik deze week aanwezig bij om mee te lopen met de afvalhelden van het recyclingstation en hen zo een blijk van waardering te geven. Zo hoop ik zelf ook weer extra mijn steentje bij te dragen.